Kohtaaminen 2

KOHTAAMINEN

  • Elokuvan nimi on Kohtaaminen. Mihin uskotte sen viittaavan? Pohtikaa, millaisia erilaisia kohtaamisia elokuvassa nousee esille.
  • Keitä aikuisia elokuvassa esiintyy? Mikä heidän suhteensa on Théoon? Miten elokuvan aikuiset kohtelevat elokuvassa esiintyviä nuoria? Mitä ajatuksia ja tunteita elokuvan aikuisten ja nuorten kohtaamiset teissä herättävät?
  • Elokuvan päähenkilön Théon läheiset antavat hänelle ristiriitaisia viestejä siitä, mitä hänen kannattaisi elämällään tehdä. Tunnistatko omasta elämästäsi tilanteita, joissa sinua on yritetty ohjailla eri suuntiin? Miltä ne ovat tuntuneet, mitä ajatuksia tilanteet ovat sinussa herättäneet?
  • Härät ovat isossa roolissa elokuvassa. Miten suhdetta ihmisen ja eläimen välillä kuvataan elokuvassa? Voitte myös pohtia ihmisen ja eläimen suhdetta yhteiskunnassa muiden ajankohtaisten keskustelunaiheiden ja ilmapiirin kautta (esim. yleinen eläinten kohtelu, lemmikkieläimet, eläimet ravintona), ja keskustella aiheista ryhmän kesken.
  • Muistelkaa elokuvan eri kohtauksia, ja pohtikaa, miten elokuvassa kuvataan kameran edessä olevia kohteita. Miten kamera on asemoitu, miten kamera seuraa elokuvassa esiintyviä henkilöitä? Miten kuvattavat kohteet taas suhtautuvat kameran läsnäoloon? Puhuvatko elokuvassa esiintyvät henkilöt suoraan kameralle? Miten elokuvan henkilöiden tunnetilat tuodaan esille?
  • Pohtikaa vielä, miten elokuvassa on onnistuttu kuvaamaan siinä esiintyviä eläimiä, ja mitä huomioita ja valmistautumista eläinten kuvaaminen on vaatinut elokuvantekijöiltä. Voitte lähestyä asiaa esimerkiksi oman lemmikin kautta, jos olette kuvanneet tätä.
  • Miten elokuvaan on rakennettu jännitteitä, esimerkiksi henkilöhahmojen ja ihmisten ja eläinten välille? Nouseeko elokuvasta esille jokin kohtaus, jota jännitit erityisen paljon? Pohtikaa yhdessä, mikä merkitys jännitteillä on elokuvassa, ja minkälainen elokuva olisi ilman jännittäviä hetkiä.
  • Mitä ajatuksia elokuvan avoin loppu sinussa herättää? Mitä arvelet, miten Théon elämä tulee tästä eteenpäin jatkumaan? Voitte jatkaa Théon tarinaa kirjallisesti tai valokuvaten hetkiä Théon elämästä.

Tehtävät: Yeesi & DOKKINO