Kirje

KIRJE

  • Elokuvassa Papilou kirjoittaa kirjettä öljy-yhtiölle hänen elämäänsä vaikuttaneesta ympäristöongelmasta: öljyvuodosta. Mistä ympäristöongelmasta sinä olet eniten huolissasi? Kuka tai mikä taho voisi auttaa ongelman ratkaisemisessa? Kirjoita tälle henkilölle tai taholle kirje havaitsemastasi ympäristöön liittyvästä ongelmasta ja sen vaatimista ratkaisuista ongelman selvittämiseksi.
  • Elokuvan alussa Papilou huomaa, että vettä ei tule kylän pumpusta. Kuvittele, että sinun pitäisi elää päivä ilman hanasta tulevaa vettä. Miten selviäisit päivästä? Piirrä sarjakuva päivästäsi.
  • Elokuvassa Papiloun veli menehtyi kaaduttuaan öljyyn. Öljy on myrkyllistä, ja erityisen vaarallista nieltynä. Ota selvää, miksi öljyvahinko on haitallinen esimerkiksi linnuille, ja mitä tästä seuraa linnuille. Etsi myös tietoa siitä, miten Suomessa toimitaan mahdollisten öljyvahinkojen sattuessa. Tuleeko mieleesi jotain muuta eläimille tai ympäristölle haitallista vahinkoa, mikä olisi noussut esimerkiksi uutisiin? Miten ongelma ratkaistiin? Minkälaisia keinoja kehitettiin tulevien vahinkojen ehkäisemiseksi?
  • Elokuvassa Papilou päättää kirjoittaa kirjeen öljy-yhtiölle asian ratkaisemiseksi. Tehkää hänen avukseen juliste, jossa vaaditte öljy-yhtiötä siivoamaan jälkensä. Pohtikaa julisteen ulkoasua, minkälaista kuvaa tai tekstiä siinä olisi hyvä käyttää sanoman perille saamiseksi. Voitte myös tehdä julisteen siihen ympäristöongelmaan liittyen, mistä olette itse huolissanne.
  • Suunnitelkaa ja toteuttakaa uutislähetys! Muodostakaa 3-5 hengen uutisryhmiä. Uutisenne on kertoa öljyongelmasta Papiloun asumassa kylässä. Uutislähetyksessä tulisi esiintyä ainakin yksi uutistoimittaja, joka kertoo faktoja ja joku kyläläinen, jota haastatellaan. Muistelkaa, miltä näkemänne uutiset näyttävät ja kuulostavat, minkälainen on uutisten tyyli. Tämän jälkeen kirjatkaa suunnitelmanne ja uutisen sisältö ylös. Kuvatkaa uutislähetyksestä n. 0,5-2 minuutin lähetys videolle (esim. kännykällä tai pädillä). Katsokaa uutislähetykset lopuksi yhdessä ryhmän kesken, ja pohtikaa uutisten merkitystä ja sisältöjä; minkälaiset uutiset jäävät helposti mieleen? Oletko joskus jäänyt seuraamaan jotain uutisointia pidemmäksi aikaa?
  • Keskustelkaa vielä ryhmän kesken uutisista. Miten paljon itse seuraatte uutisia, minkälaiset asiat nousevat uutisissa esille? Missä kanavissa seuraatte uutisia? Mikä merkitys uutisilla on ihmisten elämässä? Onko kaikki uutisissa kerrottu ja näytetty aina totta?

Tehtävät: WWF & DOKKINO

#DOKKINO – JATKA TEHTÄVIÄ DOKKINON INSTASSA!

  • Kodin merkitys on viime aikoina korostunut ihmisten elämässä. Koti voi näyttää tai tuntua hyvin erilaiselta ympäristöstä tai kulttuurista riippuen. Pohdi, mitä koti merkitsee sinulle. Kuvaa sitten oma suosikkipaikkasi kodissasi ja kerro, mitä se merkitsee sinulle.
  • Ympäristöllä on suuri merkitys ihmisen hyvinvointiin. Pohdi, mikä omassa ympäristössäsi saa sinut voimaan hyvin, ja jaa kuva sinulle hyvää oloa tuottavasta paikasta, hetkestä, tunnelmasta tai vaikka eläinkaverista!