Kirje

DOKKINO-TEEMA 2020: YMPÄRISTÖ JA ME

Ympäristöön liittyvät kysymykset nousevat yhä useammin medioiden uutisaiheiksi ja herättelevät pohtimaan maailmaan tilaa sukupolvien yli. Oli kyse sitten ympäristön saastumisesta, lajien kadosta tai ravinnosta, keskustelu käy paikoin hyvin monitahoisena. Vuoden 2020 teema Ympäristö ja me antaa esimerkkejä erilaisista ympäristöistä asua ja toimia, ja herättelee pohtimaan niin maailman tilaa, omaa suhdetta luontoon kuin ihmisen ja eläimen välisiä kohtaamisia.

Uudessa ohjelmistossa tutustutaan lasten ja nuorten omiin ajatuksiin, tunteisiin ja mielipiteisiin teeman ympäriltä. Teeman myötä nuoret katsojat voivat huomata, että ympäristöasiat koskettavat meitä kaikkia ja asuinympäristöstä riippumatta kaikilla on unelmia ja keinoja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin.

Kesäiselle Saimaalle sijoittuva, visuaalisesti lumoava Emikan kesä käsittelee luontosuhdetta nuoren silmin ja sanoin ihailtavan herkästi ja helposti lähestyttävästi. Maan lapset esittelee alkuperäiskansaan kuuluvan Jorgen arkea Amazonin sademetsässä Perussa ja Sahara tarjoaa tilaisuuden kurkistaa nomadiperheen elämään Saharan autiomaassa.

Ajatuksia ravisteleva Nuoret metsällä pureutuu ajankohtaiseen aiheeseen lihankulutuksesta ja metsästyksestä sekä aiheista heränneisiin eettisiin kysymyksiin veljesten Jornin ja Thiesin silmin tarkasteltuna. Koskettava Kirje taas kuljettaa katsojan Nigeriaan ja tutustuttaa sisaruksensa raakaöljyonnettomuuden seurauksena menettäneeseen nuoreen, joka penää suuryhtiöltä vastuuta tapahtuneesta.

Elokuvat herättelevät pohtimaan omaa lähiympäristöään; minkälaisissa ympäristöissä elämme, miten toimimme ympäröivässä tilassa ja miten huomioimme toimissamme myös muut ihmiset. Elokuvat toimivat lisäksi hyvänä empatiakasvatuksena, antaen nuorille tilaa asettua toisen asemaan ja pohtia hyvän elämän lähtökohtia. Elokuvat ja niihin liittyvät opetusmateriaalitehtävät rohkaisevat lapsia ja nuoria ilmaisemaan oman mielipiteensä sekä tarttumaan toimeen itselle tärkeiden asioiden puolesta.

Kuva yläkoulusarjan elokuvasta Kirje