DOKKINO – Dokumentärevenemang för barn och unga firar 20 år av film!

När DocPoint grundades 2002 visades de första filmerna för barn och unga i DocPoints festivalprogram, och år 2003 fick filmer för barn och unga sin egna visningsserie. År 2022 firar DOKKINO sitt 20-årsjubileum, och anordnas då även på svenska.

DOKKINO-turnén inleds i Helsingfors i februari under dokumentärfilmsfestivalen DocPoint. Varje år får DOKKINO-visningarna i Helsingfors besök av tusentals elever och lärare från huvudstadsregionens skolor.

Varje år efter visningarna i Helsingfors fortsätter DOKKINO-turnén under vår- och höstterminen till förhand bestämda turnéstäder i Finland. Under 2022 arrangeras DOKKINO för första gången på svenska, och turnerar i huvudsak i kommuner inom Svenskfinland.

Filmerna är uppdelade i två visningsserier, en för lågstadiet (klasserna 4.-6.) och en för högstadiet. Den unga publiken och filmernas åldersgränser har tagits i beaktande när filmerna har valts till visningsserierna. Under visningarna visas alla filmer i vardera serien efter varandra och totala speltiden är kring 60-70 minuter per visningsserie. DOKKINO-filmerna har svensk textning under de svenskspråkiga visningarna, och under finskspråkiga visningarna är filmerna textade på finska.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i maj 2018. Härefter kommer inbjudan till DOKKINOs evenemang via kommunernas egna kommunikationskanaler och via DOKKINOs egna e-postlista. Om du i framtiden vill få information om DOKKINOs svenskspråkiga evenemang och när vi besöker din kommun kan du anmäla ditt intresse till dokkino.evenemang@docpoint.fi

Bild från filmen Bird Boy. Filmen är ett av fyra i visningsserien för lågstadier år 2021.