DOKKINO – dokumentärevenemang för barn och unga består av filmvisningar i olika delar av Finland. DOKKINO-turnén inleds varje år i Helsingfors under dokumentärfilmsfestivalen DocPoint som arrangeras i januari-februari. Vi strävar till att anordna DOKKINO-visningar i lokala biografer där vi bjuder in kommunens skolklasser från årskurs 4 till årskurs 9.

År 2022 ordnas DOKKINO för första gången på svenska. Under skolornas läsår kommer DOKKINO att turnera i elva kommuner i Svenskfinland. DOKKINOs visningar består av korta dokumentärfilmer riktade till barn och ungdomar. Filmerna som visas kretsar kring ett aktuellt tema som byts årligen. Filmvisningarna är delade i två visningsserier: en för lågstadiet (klass 4.-6.) och en för högstadiet. Du kan bekanta dig med den pågående filmturnén 2021 och årets filmer på DOKKINOs finskspråkiga hemsida. DOKKINO-filmerna 2022 och det tillhörande läromaterialet publiceras inom kort.

Bild från filmen Bertha and the Wolfram. Filmen är en av de fyra filmer som ingår i visningsserien för lågstadier år 2021.