BARN OCH UNGAS DOKUMENTÄRER EN DEL AV DOCPOINT SEDAN FESTIVALEN GRUNDADES

År 2023 arrangeras DOKKINO för 21:a året och för andra gången även på svenska. Under sin historia har DOKKINO utvecklats från DocPoints festivalprogram för barn och unga till ett populärt riksomfattande filmevenemang. Antalet besökare har ökat stadigt varje år och DOKKINO har utvecklats till Europas största riksomfattande åretrunt-dokumentärevenemang för barn och unga.

Målet blev att erbjuda barn och unga filmer de vanligtvis inte har möjlighet att se. Samtidigt växte en önskan att erbjuda skolor användbara verktyg som stöd till deras mediepedagogik, och så utvecklades ett läromaterial att användas i samband med filmvisningarna. Läromaterialet behandlar årets turnéfilmer och ger stöd till pedagogerna när filmerna och deras teman diskuteras i klassen efter visningen.

Idén till DOKKINOs visningsserier och läromaterial föddes ur en önskan att beröra unga åskådare, tangera deras erfarenheter och vidga deras världssyn. DOKKINOs mål var att bekanta barn och unga med kreativa dokumentärer och erbjuda dem medie-, konstpedagogik och känslofostran med hjälp av filmerna och deras teman.

DOKKINOs efterlängtade svenskspråkiga turné startade i februari 2022 med digitala visningar för skolor i Helsingfors och i mars för skolor i Karleby. Turnén fortsatte i april med visningar i Pargas skärgårdsområde, då DOKKINO besökte Nagu Framnäs, Korpo kommunalgård och Pargas PIUG. Över 400 barn och unga fick delta i unika filmvisningar precis innan påskledigheten. I maj besökte DOKKINO språkön Lahtis och ordnade visningar i samarbete med Luckan Lahtis på lokala biografen Kino Iiris. DOKKINO hoppas på att nå ut till alla tvåspråkiga filmintresserade barn och unga i hela Finland.

Hösten 2022 fortsatte DOKKINO-turnén och visningar ordnades på Helsingfors olika kulturhus, som Malmhuset, Månsasgården, Nordhuset och Stoa. Finlandssvenska skolelever fick en chans att se dokumentärer de vanligtvis inte kan se och diskutera om de känslor som filmerna väckte. Med lärarnas respons kan DOKKINO utvecklas ytterligare och erbjuda skolor empatifostran och mediepedagogik som stöder lärare i deras arbete. I november DOKKINO turnerade med minnesvärda visningar till Vasa och Kristinestad. På Vasa Kino Ritz fick lokala barn och unga från Vasa övningsskola uppleva unika kortfilmer på biografen Ritz från 1950-talet. I samband med sin resa besökte DOKKINO även Kristinestad och Bio Dux, ett av landets äldsta biografer där första visningarna drog igång redan 1938.

Totalt såg över 1600 barn och unga DOKKINOs svenskspråkiga filmvisningar.

DOKKINO UTVIDGAS

Under 2004 spred sig evenemanget från Helsingfors till Tammerfors och Åbo. Året efter arrangerades DOKKINO i Björneborg och Jyväskylä. I och med utvecklingen fick evenemanget ett nytt namn år 2005, och kallades härefter DOKKINO – Dokumentärevenemang för barn och unga (DOKKINO – Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma).

År 2008 arrangerades DOKKINO-visningar i Esbo, år 2009 för första gången i Uleåborg och hösten 2011 i Vanda. Våren 2012 utvidgades turnén även till Kuopio och i november 2013 till Vasa och Kuusamo. St. Michel och Villmanstrand blev turnéstäder år 2014. År 2015 fick Lappland, Kajanaland och Kymmenedal sina egna evenemang då DOKKINO arrangerades i Rovaniemi, Kajana och Kotka. År 2016 anordnades DOKKINO i 18 städer i hela Finland. De senaste tillagda turnéstäderna var Tavastehus och Seinäjoki, vars visningar ordnades i Ylistaro.

DOKKINO-turnén 2019 startade i Helsingfors i form av ett fyra dagar långt evenemang i samband med DocPoint-festivalen. Från Helsingfors fortsatte resan i mars till Karleby, Rovaniemi och Uleåborg. Vårens turnévisningarna anordnades även i Joensuu, Åbo, St. Michel, Idensalmi, Seinäjoki, Björneborg och Jyväskylä. På hösten fortsatte DOKKINO sin turnéframgång till Tavastehus, Nyslott, Kuopio, Vanda, Tammerfors, Vasa, Esbo, Kajana, Villmanstrand och Kuusamo.

År 2022 blir ett spännande år för DOKKINO. Dokumentärevenemanget ordnas för 20:e året, och för första gången på svenska. Den svenskspråkiga DOKKINO planeras turnera i lokala biografer i elva kommuner i Svenskfinland. Dokumentärevenemanget turnerar under våren och hösten 2022 bland annat i Karleby, Jakobstad, Åbo, Borgå och Helsingfors.

KREATIVT FILMSKAPANDE

Från första början har filmverkstäderna varit en stor del av DOKKINOs verksamhet. Under verkstäderna har eleverna skapat sin film med hjälp av en filmkunnig handledare, men filmens idé och det praktiska arbetet har i högsta grad varit elevernas ansvar. Filmverkstädernas deltagare lär sig allt om skapandeprocessen då eleverna skriver manus, planerar, filmar och editerar en färdig dokumentärfilm.

Filmverkstäderna har varit ett ypperligt sätt att fördjupa mediefostran genom praktiskt lärande. De unga lär sig förstå arbetet bakom kameran och hur flytande gränsen mellan fakta och fiktion kan vara. Dessutom lär sig eleverna att arbeta i grupp och förstå att en film skapas i samarbete med andra.

Filmverkstäderna ordnas inte för tillfället, men information om möjliga kommande filmverkstäder kan hittas på DOKKINOs hemsida och på DOKKINOs sociala medier.

DOKKINO deltog i Finlands hundraårsjubileum med verkstadsprojektet DOKKINO: Yhdessä! Under projektåret 2016 anordnades filmverkstäder i 18 kommuner i hela Finland. Filmerna från DOKKINO: Yhdessä! visades på jubileumsvisningen under årets 2017 upplaga av DocPoint – Helsingfors dokumentärfilmsfestival. Filmverkstäderna och visningarna var ett officiellt programnummer av jubileumsprogrammet Finland 100.

DOKKINO-visningsserier och teman från tidigare år (på finska)