Sisarukset vierekkäin nurmikolla katse eteenpäin suunnattuna, toisella kädessä kiikarit, toisella videokamera

Vad är DOKKINO?

DOKKINO är ett riksomfattande och årligt återkommande dokumentärevenemang för barn och unga.
Under skolornas läsår turnerar DOKKINO i kommuner i hela Finland och når idag mer än 20 000 elever och deras lärare. DOKKINOs visningar består av korta dokumentärfilmer riktade till barn och ungdomar. Filmerna som visas kretsar kring ett aktuellt tema som byts årligen. Filmvisningarna är delade i två visningsserier: en för lågstadiet (klass 4.-6.) och en för högstadiet. DOKKINO arrangeras av DocPoint-filmevenemang rf. Information om DocPoint hittar du här (på finska).

DOKKINO -året kör igång i Helsingfors i samband med dokumentärfilmsfestivalen DocPoint (på finska).
Under festivalen får årets DOKKINO-filmer sin premiär, varefter DOKKINO åker på turné i förhand bestämda kommuner i Finland. DocPoint är en filmfestival med fokus på dokumentärfilmer och pågår årligen under två veckor i januari-februari. När DocPoint grundades 2002 visades de första filmerna för barn och unga i DocPoints festivalprogram. År 2003 fick filmer för barn och unga sina egna visningsserier, och år 2022 firar DOKKINO sitt 20-årsjubileum.

År 2022 ordnas DOKKINO för första gången på svenska. Vi strävar till att anordna DOKKINO-visningar i elva kommuner i Svenskfinland. Visningarna ordnas i lokala biografer där vi bjuder in kommunens skolklasser från årskurs 4 till årskurs 9. Målet med turnén, speciellt i mindre befolkade kommuner, är att förstärka skolornas film- och mediepedagogik samt erbjuda barn och unga berikande filmupplevelser i deras lokala biografer och kulturhus. DOKKINOs syfte är att erbjuda barn och unga filmer som de vanligtvis inte har möjlighet att se.

DOKKINOs läromaterial har en central roll i projektet. Från första början har DOKKINO erbjudit läromaterial som behandlar varje enskild film och DOKKINO-temat i sin helhet. Med hjälp av läromaterialet, som DOKKINO själv producerar till deltagande skolor, får skolorna stöd i sin mediepedagogik och en möjlighet att på ett mångsidigt sätt behandla de filmer som visas under DOKKINOs visningar.

År 2020 och 2021 påverkades DOKKINO av restriktioner orsakade av pandemin. År 2020 turnerade DOKKINO slutligen i åtta av Finlands kommuner och nådde mer än 4000 åskådare. DOKKINO reagerade på rådande undantagsförhållanden och erbjöd dessutom årets filmer som onlinevisningar för en begränsad publik. Också dessa visningar samlade en publik på över 4000 elever och lärare. I och med fortsatta restriktioner anordnades DOKKINOs filmvisningar år 2021 som riksomfattande onlinevisningar. På hösten ordnades två biografvisningsdagar: i oktober reste DOKKINO till Träskända och i november till Kajana. Året förde med sig utmaningar, men trots dem nådde DOKKINO sammanlagt över 21 000 deltagare.

Trots tiden präglat av restriktioner har DOKKINO fått fina publiksiffror och god respons av deltagande elever och lärare. Detta pekar på en saknad av kulturupplevelser riktade till barn och unga och ett behov av evenemang som stöder mediepedagogik i skolor. DOKKINOs visningar och läromaterial ger barn och unga en chans att se filmer de vanligtvis inte kan se och behandla ämnen som är viktiga för dem.

År 2022 ordnas dokumentärfilmsfestivalen DocPoint 31.1.-6.2.2022 och årets första DOKKINO-visningar anordnas i Helsingfors som digitala visningar i mars månad.

För ytterligare information kontakta DOKKINO-koordinator Anni Lappalainen: dokkino.evenemang@docpoint.fi

Läs om DOKKINOs 20-årsjubileum och om den nya svenskspråkiga turnén under 2022.

Om du i framtiden vill få information om DOKKINOs svenskspråkiga evenemang och när DOKKINO besöker din kommun kan du anmäla dig till vår e-postlista här.

Läs mer om DOKKINOs behandling av personuppgifter i vår registerbeskrivning.

Bild från årets DOKKINO-film Fjärilar i magen (Renate Raman & Yoren Slaets, 2021). Filmen är en av tre i visningsserien för lågstadier år 2022.