Register- och dataskyddsbeskrivning enligt EU:s dataskyddsförordning / DOKKINO

I denna dataskyddsbeskrivning beskriver vi hur DocPoint-filmevenemang rf behandlar de personuppgifter som samlas från kunder och användare som besöker föreningens hemsidor och tjänster. Beskrivningen redovisar hur man kan inverka på behandlingen av sina personuppgifter. Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt identifierar en person. Vi följer EU:s dataskyddsförordning som har tillämpats i alla EU-länder från 2018. DocPoints tjänstleverantörer och registerförare följer också gällande dataskyddsförordning.

Registeransvarige

DocPoint-filmevenemang rf

Simonsgatan 12 B 13

00100 HELSINGFORS

Företrädare vid frågor om DOKKINOs registerbeskrivning

Maria Lehtonen, DOKKINO-producent

dokkino@docpoint.fi tel: 050 494 7992

Företrädare vid frågor om DocPoint-filmevenemang rf:s registerbeskrivning 

Emilia Saarela, producent

emilia.saarela@docpoint.fi

Namnet på behandlingen

DocPoint-filmevenemang rf – Dokumentärevenemang DOKKINOs kund-, nyhetsbrevs- och anmälningsregister.


Ändamålet med behandligen av personuppgifter

Huvudsakliga ändamålet av DOKKINOs olika register är att informera om DOKKINOs filmvisningar, evenemang och anmälningar. Personuppgifterna samlas för att sända inbjudningar, informera om evenemang och webbtjänster samt skicka fakturor.

Uppgifter i registret

Registret innehåller uppgifter om alla som angett sina uppgifter till DocPoint-filmevenemang rf:s DOKKINO-register. Personuppgifterna innefattar namn, e-postadresser, postadresser, skolans namn och kommunen där skolan befinner sig. Dessutom innehåller registret användarnas telefonnummer och i vissa fall ombedda faktureringsuppgifter.

Stadgeenliga källor 

Alla uppgifter om den registrerade samlas in från den registrerade som anmält sig till DOKKINOs evenemang.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet som nämns i registerbeskrivningen. Föråldrade och obefogade uppgifter raderas regelbundet om personen med sina personuppgifter i registret inte angett lov till att fortsatt spara deras personuppgifter. Personuppgifter arkiveras ej.

Stadgeenlig dataöverföring och överlämnande av uppgifter

Den registrerades uppgifter får inte användas självständigt av externa parter. Vi försäkrar oss att våra externa parter följer rådande dataskyddsförordningar.

DOKKINO använder digitala tjänsten Lyyti för skolornas anmälan till DOKKINOs visningar, responsblanketter, förfrågningar och anmälan till e-postlistan. Lyyti hanterar personregistret som registerförare.

För nyhetsbrev använder vi oss av tjänsten MailChimp, där vi samlar kundernas e-postadresser. MailChimp hanterar personregistret som registerförare.

Principer för hur register skyddas

Registret är skyddat på en digital plattform med användarnamn och lösenord samt brandvägg. Registret är tillgängligt bara för de som arbetar för den registeransvarige eller för en begränsad grupp anställda till en serviceleverantör med skriftligt avtal. Registret är för serviceleverantörer och deras anställda som behöver informationen för att genomföra deras arbetsuppgifter och som har blivit utbildade att använda informationen korrekt. Registret kräver lösenord och de som använder sig av registret har tystnadsplikt.

Dina rättigheter som en registrerad person

Dataskyddsförordningen stärker dina rättigheter att inverka på hur dina personuppgifter behandlas. Din förfrågan ska behandlas i regel inom 30 dagar. Som en registrerad person har du rätt att granska, ändra och radera dina uppgifter som har samlats i de register som den registeransvarige upprätthåller. Du har rätt att begränsa eller motsätta dig för användningen av dina personuppgifter och rätt att förbjuda direkt marknadsföring genom att återkalla ditt samtycke. Ifall du ber om informationen med dina samlade personuppgifter, ber om förändringar eller vill radera dina personuppgifter ber vi dig skriftligt kontakta den registeransvarige. Vid behov kan registeransvarige be kontaktpersonen bevisa sin identitet.

Förändringar i register- och dataskyddsbeskrivningen

Registeransvarige förhåller sig rättigheten att ändra innehållet i registerbeskrivningen.

DocPoint-filmevenemang rf strävar till att utveckla sina tjänster och möjliggöra nya metoder och system för kunder att delta i DocPoint-filmevenemang rf:s evenemang. Med detta följer möjliga ändringar i hur personuppgifterna sparas och behandlas, och då uppdateras DocPoints dataskyddsbeskrivning. Beskrivningen uppdateras också då dataskyddsförordningen uppdateras eller förändras. I följd av betydande förändringar är vi i kontakt med personerna i registret och deras angivna e-postadress. Förändringar av  lägre grad uppdaterar vi enbart i denna dataskyddsbeskrivning.

Denna registerbeskrivning har uppdaterats 12.12.2022.