Lapsia istumassa ympyrässä ruohikolla, etualalla kaksi tyttöä

YAREN OCH SOLEN

I filmen följer vi unga Yaren som deltar i ett sorgeläger. Yaren har mistat sin mamma fyra år tidigare. På ett sorgeläger kan Yaren dela med sig av sin upplevelse med andra barn i hennes ålder.

Känslomätaren

  • Känslorna tenderar komma och gå och återkomma igen. Ingen känslostämning blir kvar för resten av livet. I Yaren och solen känner några av filmens barn en irritation av hur andra uppfattar dem och deras sorg. De känner att de anses vara sorgsna barn och inte helt vanliga barn som ibland känner sig sorgsna.
    Läraren kan visa eleverna Känslornas bergochdalbana. Bekanta er med de olika faserna och känslorna. Fundera tillsammans vilka känslor ni såg i filmen och vad ni personligen kände när ni såg filmen. Fastnar ni speciellt mycket på en känslostämning?
    Tips: Ifall Känslornas bergochdalbana reflekteras på tavlan kan eleverna skriva in sina tankar och ideér vid bergochdalbanan.

Simultana känslor

  • På sorgelägret diskuterar deltagarna om känslor och hur man kan känna glädje och sorg samtidigt. Fundera tillsammans i par eller i grupp ifall ni nångång upplevt två känslor samtidigt (t.ex. lycka och ömhet när ni ser en valp eller kattunge eller frustration och besvikelse när telefonen går sönder). Dela med er av de känslor ni upplevt!

Fortsätt meningen!

  • På sorgelägret fick alla deltagare lyfta en papperslapp och läsa upp början på en mening. Deltagarna fick fortsätta meningen som de själv ville. Läraren kan dela ut tre stycken papperslappar till varje elev och eleverna får skriva in en början på en mening. Ta inspiration från Känslornas bergochdalbana (exempelvis: Jag tycker om… eller Jag ogillar…). Dela klassen i par. Först fyller eleven i sina egna meningar och ger sedan lappen till sitt par. När elevparet är klar med uppgiften kan lapparna skickas till nästa par. Ifall eleverna får nya lappar med samma känslor kan de hitta på en ny fortsättning till meningarna.

Minnesbåtar

  • I filmen pysslade barnen minnesbåtar av papper. På pappret skrev barnen namnet på en person de saknar eller ett kärt minne. I båtarna placerades ett ljus innan båtarna skänktes i vattnet. På så sätt fick barnen en chans att hantera sin egna sorg och förlust.
    Läraren delar ut ett papper (A3 eller A4) till varje elev. Eleverna får skriva eller rita ett minne de aldrig vill glömma. Pappret kan sedan vikas till en båt som eleverna får ta hem. Sök på instruktioner till att vika pappersbåtar, exempel på video hittar ni här. Läraren kan visa videon till hela klassen eller låta eleverna kolla på instruktioner självständigt.

Läromaterialet är skapat av Mieli Psykisk Hälsa Finland rf