Kuvan etualalla tyttö istumassa uimaltaan reunalla, mietteliäs katse suunnattuna eteenpäin

SJÖHÄSTEN

Hanan agerar som simlärare och hennes mål är att lära lillebror Sidar att simma. Hanan och hennes familj tillhör den yazidiska minoriteten i Irak och de har flytt till Tyskland med en båt över havet. De överlevde den farliga resan med nöd och näppe. Hanans bearbetning av traumat skuggas av hennes oro för sin lillebror. Kommer Sidars trauma att uppstå senare?

  • Filmen heter Sjöhästen. Varför tror du det är namnet på filmen? Vad syftar man på med namnet?
  • Filmen utspelar sig i en simhall och vi bekantar oss med filmens huvudpersoner genom simskolan de deltar i. Kommer du ihåg vad filmen handlade om? Minns du vad Hanans familj hade upplevt, även om vi bara såg bilder från simhallen? Hur kändes filmen? Diskutera tillsammans vad filmen handlade om och fundera varför Hanans historia berättades på detta sätt.
  • Hanan och Hanans familj är asylsökande som tog sig från Irak till Tyskland och upplevde en farlig resa över havet.
    Rita en karta som beskriver deras resa. Planera bilder och tecken som symboliserar deras resa: en båt eller en mås kan representera resan över havet, medan en fot kan betyda att de gick. Vilken väg tror du de reste? Hade de fordon eller andra hjälpmedel? Hur långt reste de (km) och hur länge tog deras resa (dagar, veckor)? Slutligen kan ni diskutera varför Hanans familj var tvungen att resa så långt och hur de mådde under resans gång.
  • Föreställ er att Hanan och Sidar börjar i er skola. Du får som uppgift att presentera dem er skola. Vilka platser och saker skulle du presentera och visa för dem? Hur och var kan de lära känna andra elever? Vilka tips skulle du ge dem så de kan på bästa sätt anpassa sig till sitt nya liv och sin nya skola?
  • Diskutera i grupp: hur tror ni Hanan och Sidar har det idag? Hur mår de? Är de fortfarande i simskolan eller har de andra hobbyn? Hur mår deras familj, vad brukar de göra tillsammans? Vad har de lärt sig sedan de flyttade till Tyskland?
  • Dela gruppen i par eller mindre grupper och bekanta er med barnets rättigheter. Barnkonventionen i korthet kan ni hitta exempelvis på Rädda Barnens eller Unicefs hemsidor. Välj fem (5) stycken punkter ni känner igen från Sjöhästen. Hur kom dessa saker fram i filmen?

Läromaterialet är skapat av Finlands flyktinghjälp rf (Suomen pakolaisapu) & DOKKINO