Sisarukset vierekkäin sängyssä yhdessä nauraen, toisella kädessä puhelin

FJÄRILAR I MAGEN

I filmen följer vi syskonparet Jip och Fien. Jip är för första gången förälskad och genomgår en rad nya känslor. Den yngre systern Fien är nyfiken och frågar sin storebror om kärlek. Hur känns det att vara förälskad? Syskonen bestämmer sig att ta reda på saken – vad är förälskelse egentligen?

Kärlekens olika former

 • En människa kan älska en massa saker på olika sätt och kärleken kan framkomma i många olika former.
  Läraren kan i första hand berätta till eleverna om den kärlek där man vill bli ihop med någon, och sedan om hur man kan älska varandra på andra sätt. Som Fien älskar sin storebror. Man kan också älska annat än andra människor.
  Diskutera i gruppen vad man kan älska och hur man kan älska. Skriv en lista på de saker ni kommer på eller gör en tankekarta.

Hur känns det att bli förälskad?

 • Känslor, som förälskelse, känns i kroppen. Alla vi känner dessa känslor på vårt egna sätt.
  Läraren kan berätta till klassen om starka känslor och hur de känns i kroppen på olika sätt. Besök hos tandläkaren kan kännas nervöst och att stå på scen kan kännas spännande. Vad händer då? Man andas snabbare, kinderna blir röda och kanske man vill kissa på sig. Hur känns då kärlek och förälskelse?

  Alternativ A.
  Varje elev får tre post-it-lappar. Eleverna fäster lappen på något ställe på kroppen där kärlek och förälskelse känns som mest. Jämför de ställen ni valt och diskutera hur det känns i kroppen!

  Alternativ B. 
  Eleverna får rita i ett häfte eller på ett papper konturerna av en människa. Eleverna kryssar i de ställen på kroppen där man känner kärlek och förälskelse. Diskutera i klassen om dessa känslor och hur de känns i kroppen.

Ordspråk

 • Filmen heter Fjärilar i magen. Vad betyder det? Diskutera tillsammans.
  Fundera vidare på andra ordspråk och idiomatiska uttryck om kärlek. T.ex. sväva på rosa moln, känna pirr i magen, bli varm i kroppen.
  Hitta på egna uttryck för hur kärlek känns! Vad känner man i kroppen? Hur känns det då kärleken besvaras av någon? Hur känns det då kärleken inte besvaras? Diskutera sedan tillsammans om de nya uttryck ni hittat på.
  Tips: Djur, färger, väderuttryck och naturfenomen är bra startpunkt för ordspråk och idiomatiska uttryck. Exempel: vara arg som ett bi, att fatta eld, elefanten i rummet.

Träffa kärleksdoktorn

 • I filmen låtsas Jip vara en kärleksdoktor. Vad hade du frågat kärleksdoktorn?
  Läraren delar ut papperslappar till eleverna och de som kommer på en fråga till kärleksdoktorn kan skriva frågan på sin lapp. Läraren samlar in alla frågor och väljer fyra stycken som hen skriver på nya lappar (så man inte känner igen elevernas frågor). Läraren delar barnen i små grupper och ger en fråga till varje grupp. Vad tror gruppen kärleksdoktorn hade svarat? Gruppen får planera hur de presenterar sitt svar.
  Ni kan modifiera uppgiften en aning! Grupperna kan turvis bli kärleksdoktorn, ni kan använda er av en skylt där ni skriver titeln. Läraren kan låtsas vara en programledare som intervjuar dessa kärleksexperter i likhet med programmet Doctor Love. Publiken, d.v.s. de andra eleverna, kan fråga ytterligare frågor av experterna. För extra humor kan ni använda er av rekvisita, som halsduk, glasögon, hatt, med mera.

Läromaterialet är skapat av Mieli Psykisk Hälsa Finland rf