Kuvassa osittain päällekkäin kaksi kuvaa samasta ihmisestä, toinen naisena, toinen miehenä.

EVERYMAN

Jacks väg till den egna identiteten har inte varit en dans på rosor. Som barn låtsades Jack vara superhjälten Everyman, bara en vanlig man bland andra. Jacks väg till att våga vara sig själv har öppnat hans ögon för de normer, förväntningar och könsrollar som finns i vårt samhälle idag. Alla har rätt till respekt och ett liv utan rädsla för diskriminering.

Termer

 • HBTQIA+ är ett samlingsnamn för att beteckna ämnen som rör könsidentitet och sexualitet. Vad står bokstäverna HBTQIA+ för? Dela eleverna i mindre grupper. Grupperna kan diskutera och ta reda på vad varje bokstav står för.
  • Hitta information om termer och begrepp t.ex. på RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter). Ta en titt på RFSL:s begreppsordlista.
 • Eleverna får i sina grupper välja en av de läggningar och identiteter som finns inom “+”. Grupperna bekantar sig med den valda läggningen/identiteten och presentera den för andra i klassen.
  • + betecknar t.ex. demisexuella, pansexuella, agender, genderqueer, genderfluid..

Pronomen

 • Vad är pronomen? Varför är det viktigt med pronomen? Eleverna får fundera på vad pronomen är, vilka pronomen som finns och när de används.
 • Rätt pronomen är ett sätt att bekräfta en persons könsidentitet och få alla att känna sig inkluderade och inte felkönade. Ni kan ha en gemensam namn- och pronomenrunda med gruppen. Eleverna får presentera sig med namn och ifall de önskar kan de presentera det pronomen som de föredrar. Ni kan också tillägga med en annan fråga eleverna får svara på. Ifall uppgiften känns alltför intim kan man endast förklara för gruppen vad en pronomenrunda är.
 • Varför är en pronomenrunda en bra och viktig idé att göra i nya miljöer eller sällskap? När kunde man använda sig av en pronomenrunda?

Normer och privilegier

Med normer avses oskrivna regler och uppfattningar om hurdana människor är och hurdana de borde vara. Normerna skapar antaganden och stereotyper som påverkar hur vi tolkar verkligheten och andra människor omkring oss. Könsnormerna slår fast mycket noggranna regler för t.ex. vilka kläder pojkar får ha. Källa: sv.seta.fi

Eleverna kan fundera på frågor självständigt, i grupp eller med hela klassen:

 • Hur definieras normer? Vilka könsnormer upplever du/ni i er vardag? Vilka könsnormer kan du/ni se i skolan? Finns det något som anses speciellt flickigt eller pojkigt?
 • Finns det något i skolan som är könsneutralt? Känns de skolämnen ni har som könsneutrala?
 • Vad händer om man bryter mot könsnormer? Tycker du/ni att man måste bete sig på ett visst sätt enligt normer?
 • Fick Jack i filmen Everyman höra om könsnormer under sin uppväxt och sin transition? Hur ser han på normer? Hur blev Jack mottagen av sin familj?
 • Eleverna får göra tankekarta över endera en sexuell läggning eller könsidentitet, vilka privilegier har de eller inte har? Se nedan för exempel på en tankekarta:

Regnbågsalliansen tankekarta finns också som pdf.

Namn

 • Vilken betydelse har ditt namn för dig? Har du funderat på något annan namn du gärna använde?
 • Hur valde Jack sitt nya namn? Varför valde han den?
 • Könsneutrala namn har blivit allt mer vanliga i Finland och även andra länder. Varför tror du det? Vilka könsneutrala namn finns? Ta en titt på listor med könsneutrala namn.

Tips!

Bekanta er med Setas svenskspråkiga material och Setas broschyr Var dig själv!

Dokumentärfilm

Everyman är en kortdokumentär som behandlar frågor om mångfald och sexuella minoriteter. I filmen möter vi Jack och får höra om hans transition och den lättnad han känner av att äntligen få vara bekväm i sin egna kropp, men också hur samhället ser på könsidentiteter.

 • Vilka tankar och känslor fick ni av filmen Everyman? Vilka bra och visuellt intressanta scener minns ni från filmen? Hade filmen några emotionella eller tankeväckande scener?
 • Varför tror du Jack ville skapa en film om sin resa och sitt mående? Hur tror du filmen påverkar de unga som ser filmen?
 • Hur känns filmen visuellt? Hur påverkar det hur filmen upplevs av åskådaren?
 • Vad skulle du göra en dokumentärfilm om?

Läromaterialet är skapat av Regnbågsalliansen och DOKKINO

Vill ni ytterligare fördjupa er i DOKKINO-filmernas ämnen? Bekanta er med Nordiska boktips till högstadiet av biblioteket på Nordisk kulturkontakt!