Veljekset tekemässä lumiukkoa

VAR GOD VÄNTA

Bröderna Peshawa och Komar bor på en flyktingförläggning i Norge. Peshawa går i högstadiet och vill gärna studera sig till bilmekaniker, medan yngre brodern Komar vill åka till Danmark med sitt fotbollslag. Brödernas drömmar blir ouppnåeliga på grund av ett officiellt dokument där deras hemland är felregistrerat. Peshawa och Komar är fast på asylboendet i ett väntande tillstånd.

  • Varför bor Peshawa och Komar på flyktingförläggningen? Hur spenderar de sin tid där?
  • Filmen heter Var god vänta. Vad menas med namnet, och vad betyder det?
  • Varför kan Peshawa inte bli bilmekaniker och varför kan Komar inte resa till Danmark med sitt fotbollslag?
  • Är Peshawa och Komar asylsökande eller flyktingar? Dela er i grupper och ta reda på vad är en asylsökande och en flykting. Ta också reda på vilka olika typer av flyktinggrupper det finns och av vilka orsaker man kan ansöka om att bli flykting. Ni kan hitta information t.ex. på Inrikesministeriets sidor eller på infofinland.fi.
  • Vad får vi veta om Peshawas och Komars bakgrund? Hur levde de innan, vad är de intresserade av och vad drömmer de om? Får vi veta något om deras familj?
  • Hur tror du Peshawas och Komars liv fortsätter efter filmen? Var hoppas eller tror du de är idag? Fundera självständigt, i par eller i grupp två olika fortsättningar för brödernas historia. Ni kan skriva dem ner, göra en tankekarta eller skapa tecknade serier av historierna. Presentera era historier för varandra.
  • Dela er i små grupper och bekanta er med barnets rättigheter. Om barnkonventionen skriver t.ex. Rädda Barnen och Unicef. Välj fem (5) stycken punkter ur barnkonventionen som ni känner igen från filmen. Hur kom dessa fram i filmen? Finns det någon punkt om barnets rättigheter som inte behandlades i filmen?

Läromaterialet är skapat av Finlands flyktinghjälp rf (Suomen pakolaisapu) & DOKKINO