NAOMIS HEMLIGHET

I filmen följer vi unga Naomi och hennes mamma. Som ett litet barn var Naomi tvungen att flytta till sin moster, då Naomis mamma har psykiska störningar som ledde till vårdslöshet och försummelse. Naomis mamma får den hjälp hon behöver på en sluten anstalt och Naomi hälsar på henne så ofta hon kan.

Olika slags familjer

Det finns en massa olika slag av familjer och familjekonstellationer. Med en kärnfamilj menas en familj med föräldrar och barn. Ifall föräldrarna skiljer sig eller ena föräldern dör kan andra föräldern bli ensamstående. En nyfamilj är en familj med en styvmamma eller styvpappa, kanske även styvsyskon. Med regnbågsfamiljer menas familjer där ett samkönat par har barn eller en familj där ena eller båda föräldrarna är transpersoner. En familj kan också bestå av fosterföräldrar som tar hand om andras barn eller familjer där barnen är adopterade. Ibland kan barn bo hos sina far- eller morföräldrar eller andra släktingar. Man kan också känna att ens vänner bildar den familj man behöver.
Källa: MLL Nuortennetti

 • Vad får vi veta om Naomis familj? Vad får vi veta om hennes barndom?
 • Varför tror du att Naomi inte har berättat för andra att hon bor hos sin moster?
 • Filmen heter Naomis hemlighet. Vilka tankar väcker namnet hos dig? Vilken hemlighet syftar man på?
 • Hur ser din egna familj ut? Vem alla hör till den? Hur spenderar ni tid tillsammans?

Utmanande familjerelationer
Filmen skildrar på ett fint sätt kärleken mellan ett barn och en vuxen. Vi får följa hur Naomi går hand i hand med sin mamma och hur glad hennes mamma blir när Naomi hälsar på henne. Naomi och mamma har ett starkt förhållande, även om den skiljer sig från samhällets normer. Trots deras starka förhållande är Naomi väldigt orolig för sin mamma.

 • Hur känner du om förhållandet mellan Naomi och hennes mamma? Vilka tankar väcker det?
 • Hur skulle du beskriva Naomis barndom? Hur tror du Naomi tänker om sin barndom?
 • Hur tar Naomi hand om sin mamma? Hur beter sig mamman när Naomi hälsar på?
 • Varför bor Naomi hos sin moster? Vad fick Naomi ut av att bo hos sin moster, jämfört med vad hon upplevde när hon bodde med sin mamma?
 • Vem får du stöd av i livets olika skeden? Vem talar du med när du är ledsen eller bekymrad? Vem kan du dela dina drömmar och glädjestunder med?

Mental hälsa och psykiska störningar
I filmen frågar Naomi sin vän Sam ifall någon i hans familj använder droger. Naomis undran är uppriktig och ärlig då mammas användning av droger är väldigt normalt för henne. Naomi har rätt då hon säger att man inte ska behöva skämmas för sin sjukdom, vare sig det handlar om Alzheimer eller psykos.

 • Varför tror du Naomi frågade Sam ifall någon i hans familj använder droger? Vad ville hon egentligen veta med sin fråga?
 • Hur förhåller du dig till psykiska sjukdomar? Tror du psykiska sjukdomar är lika vanliga som fysiska sjukdomar?
 • Vilka uppfattningar finns det om personer med psykiska störningar? Vad tänker du om dessa uppfattningar, reflekterar de sannningen?
 • Tycker du psykiska sjukdomar lider av stigmatisering? Hur diskuteras psykiska störningar och sjukdomar i medier och i sociala medier? Diskuterar man om dem ärligt eller på ett dramatiserande och nedsättande vis?
 • Vad betyder mental hälsa för dig? Vad gör du när du känner dig trött eller spänd eller även likgiltig och apatisk? Skriv en lista på de saker som kan hjälpa (t.ex. andningsövningar, hobbyn, sport eller konst). Spara listan inför de stunder du känner dig speciellt stressad eller oroad.

Läromaterialet är skapat av Yeesi & DOKKINO