Bild: Maria Lehtonen

VÄLKOMMEN TILL DOKKINOS LÄROMATERIAL!

DOKKINOs läromaterial erbjuder tips och ideér då ni behandlar DOKKINOs filmer med eleverna. Läromaterialet stöder skolornas mediefostran, hjälper till att fundera på de teman filmerna lyfter fram och vägleder till diskussion om de tankar som uppstått under filmvisningarna. Läromaterialet för filmerna är samlade i menyn under respektive filmtitel.

Läromaterialet 2022 är skapat i samarbete med Finlands flyktinghjälp (Suomen pakolaisapu), Mieli Psykisk Hälsa Finland rf och Nuorten mielenterveysseura Yeesi.

Bekanta dig med årets DOKKINO-filmer 2022 för låg- och högstadier här.

Bekanta er även med DOKKINOs samlade diskussionsfrågor till analys och diskussion om dokumentärer.

SAMARBETSPARTER ÅR 2022