Bild: Maria Lehtonen

VÄLKOMMEN TILL DOKKINOS LÄROMATERIAL!

DOKKINOs läromaterial erbjuder tips och ideér då ni behandlar DOKKINOs filmer med eleverna. Läromaterialet stöder skolornas mediefostran, hjälper till att fundera på de teman filmerna lyfter fram och vägleder till diskussion om de tankar som uppstått under filmvisningarna. Läromaterialet för filmerna är samlade i menyn under respektive filmtitel.

Läromaterialet 2023 är skapat i samarbete med Barnavårdsföreningen, Psykosociala förbundet, Regnbågsalliansen, Mediakasvatusseura och Koulukino.

Bekanta dig med årets DOKKINO-filmer 2023 för låg- och högstadiet här.

Bekanta er även med DOKKINOs samlade diskussionsfrågor till analys och diskussion om dokumentärer.

SAMARBETSPARTER ÅR 2023