Kuvassa poika kuvan etualalla makaamassa pohtivaisena sängyllä

DOKKINO-TEMAT 2023: UNDERBART UNIK

DOKKINO-temat år 2023 är Underbart unik. Temat behandlar frågor om barn och ungas identitet ur ett bredare perspektiv, från att hitta sin egna röst till samhällets mångfald och olika funktionshinder. Årets filmer rör sig kring ämnen som tolerans, utanförskap och ensamhet och hur sociala medier påverkar ungas liv idag. Filmerna i DOKKINOs visningsserier år 2023 ger en röst till barn och unga som vågar vara sig själv trots de utmaningar, fördomar och hinder de möter i livet. Filmerna behandlar identitetsfrågor på ett förståeligt och sympatiskt sätt med gripande ärlighet.

Visningsserien för lågstadier behandlar frågor om mångfald och vilken påverkan sociala medier kan ha på barn och unga idag. Filmerna Aikiddo och #mobbningsfall skildrar upplevelsen av sociala medier på ett nyanserat sätt. Filmerna lyfter fram det goda och det dåliga sidorna med sociala nätverk och belyser frågor om sociala medier på ett kreativt, ärligt och rörande sätt. Safiyas film skildrar separation i familjen och känslorna kring en nyfamilj. Surfar-Charlie är en sympatisk film om mångfald och vikten av att få känna sig accepterad av andra.

Visningsserien för högstadier skildrar viktiga frågor om att bli vuxen och självständig. Filmerna berör mångfald i samhället genom varierade ämnen, som könsidentitet och funktionsvariationer. Hur kan vi på bästa sätt bemöta andra? Stunder av sommar bekantar oss med två bröder, vars nära relation påverkas av frågor om framtiden och ett behov av självständighet. Bgirl Badli är en fartfylld film om breakdance och en önskan att göra sina drömmar sanna. Tictoc skildrar på ett gripande sätt frågor om jämlikhet och mångfald, och Everyman är en fantastiskt kreativ kortfilm som ställer väsentliga frågor om könsroller och könsidentitet.

DOKKINO-filmerna skildrar en rad berörande och viktiga ämnen och ger en röst till de unga huvudkaraktärerna. Filmerna passar utmärkt för att stöda och förstärka skolornas empatifostran och mediepedagogik. Filmerna och det medföljande läromaterialet inspirerar och uppmuntrar barn och unga till att uttrycka sina åsikter, diskutera om aktuella ämnen och stå för det som är viktigt i deras liv.

Bild från filmen Surfar-Charlie (Pia Strømme, 2020). Filmen är en av de fyra filmer som ingår i visningsserien för lågstadier år 2023.