Nuoria makaamassa sängyllä yhdessä kasassa

DOKKINO-TEMA UNDER 2022: JAG KÄNNER

Känslor och olika känslotillstånd är en viktig del av livet och något vi alla har rätt till. Skratt och glädje kan ibland förvandlas till sorg, osäkerhet eller rädsla. Det är betydelsefullt att bemöta sina egna känlsor och lära sig hantera olika situationer inför de utmaningar livet för med sig. Vi är sällan ensamma med de erfarenheter och sinnesstämningar vi upplever och det är viktigt att minnas att alla har rätt att be om den hjälp och stöd man behöver.

Årets tema för 2022 är Jag känner. Temat lyfter fram barn och unga som modigt närmar sig sina liv och utmaningar. De barn och ungdomar vi träffar i filmerna skäms inte för sina svagheter och känner inte att man behöver vara en supermänniska för att klara sig: alla är bra som de är! Temat Jag känner lyfter fram betydelsen av eget välbefinnande och hur man på bästa sätt kan bemöta sina känslor. Filmerna presenterar de unga åskådarna positiva förebilder och berörande historier och påminner oss om vår rätt till ett eget liv och en egen framtid.

I visningsserien för lågstadier följer vi med på en resa av känslor och upplevelser. I Sjöhästen lär vi oss om en flyktingfamilj och hör deras historia berättat av familjens unga flicka. Fjärilar i magen skildrar känslan av förälskelse med humor och värme. Vad är kärlek egentligen? I Yaren och solen bekantar vi oss med en sorgläger där vi fördjupar oss i en rad av olika sinnesstämningar. Filmen blickar fint mot en ljusare framtid.

I visningsserien för högstadier reflekterar vi på framtiden och på det egna välmåendet. Naomis hemlighet skildrar mental hälsa genom förhållandet mellan Naomi och hennes mamma. Var god vänta lyfter fram människorättsfrågor genom att presentera oss två bröder som bor på en asylmottagning. Känslan av liv för oss till studielivet och en kompisgrupp som delar livets sorg och glädje. Hur kommer livet att se ut i framtiden?

DOKKINO-filmerna skildrar en rad berörande och betydelsefulla ämnen och ger en röst till de unga huvudkaraktärerna. Filmerna passar utmärkt för att stöda skolornas empatifostran och förstärka deras mediepedagogik. Filmerna och det medföljande läromaterialet inspirerar och uppmuntrar barn och unga till att uttrycka sina åsikter och stå för det som är viktigt i deras liv.

Bild från filmen Känslan av liv (Että tuntisin eläväni, Milja Härkönen 2019). Filmen är en av de fyra filmer som ingår i visningsserien för högstadier år 2022.