DOKKINO-SAMTAL

Vid sidan av filmvisningarna har DOKKINO under 2021 börjat erbjuda program i form av diskussioner och presentationer. Tanken är att bekanta barn och unga med dokumentärer och erbjuda dem intressanta och djupgående samtal om teman i DOKKINOs filmer.

DOKKINO-samtal är evenemang där ungdomar och sakkunniga möts i diskussion. Samtalen modereras av ungdomarna själva och behandlar aktuella och intressanta ämnen som berör de ungas liv. Varje diskussionstillfälle har ett eget tema och gästas av professionella som är sakkunniga i ämnet som diskuteras. DOKKINO-samtalen är i första hand riktade till högstadier som besöker DOKKINOs visningar, men samtalen är även möjliga att följa utan visningarna. Samtalen är på finska utan textning.

DOKKINO-samtalen filmas och publiceras på DOKKINOs hemsida och DocPoints Youtube-kanal. Med mån av möjlighet kan tillställningarna streamas. DOKKINO-samtalen marknadsförs på DOKKINOs finskspråkiga hemsida, Facebook och Instagram.

 

DOKKINO-SAMTAL 11.2.2021 / NORDISK KULTURKONTAKT, HELSINGFORS

Första DOKKINO-samtalet anordnades under undantagsförhållanden med säkerhetsåtgärder torsdagen den 11.2.2021 på Nordisk Kulturkontakt i Helsingfors. Ett utdrag ur diskussionen har publicerats på DOKKINOs hemsida (på finska) och på DocPoints Youtube-kanal. Samtalet är på finska utan textning. Utvalda klipp ur diskussionen finns på DOKKINOs Instagram.

Bild: Timo Kuismin

DOKKINO-SAMTAL 19.5.2021 / BIOGRAFEN ORION, HELSINGFORS

Andra DOKKINO-samtalet anordnades i maj på den anrika biografen Orion, också med säkerhetsrestriktioner. Samtalet publiceras på DOKKINOs hemsida (på finska). Utvalda klipp ur diskussionen kommer att publiceras på DOKKINOs Instagram. Samtalet är på finska utan textning.

Bild: Timo Kuismin

DOKKINO-SAMTAL ANORDNAS  I SAMARBETE MED

         Helsinki    

 

Bild från filmen Aïcha. Filmen är en av de fyra filmer som ingår i visningsserien 2021 för högstadier.