Lapsia istumassa ympyrässä ruohikolla, etualalla kaksi tyttöä

DOKKINO-SAMTAL

Vid sidan av filmvisningarna har DOKKINO under 2021 börjat erbjuda program i form av diskussioner och presentationer. Tanken är att bekanta ungdomar med dokumentärer och erbjuda dem intressanta och djupgående samtal kring ämnen som intresserar ungdomar idag.

DOKKINO-samtal är evenemang där ungdomar och sakkunniga möts i diskussion. Samtalen modereras av ungdomarna själva och behandlar aktuella och intressanta ämnen som berör ungdomar idag. Varje diskussionstillfälle har ett eget tema och gästas av professionella som är sakkunniga i ämnet som diskuteras. DOKKINO-samtalen är riktade till högstadier som besöker DOKKINOs visningar, gymnasier, studeranden och alla intresserade.

DOKKINO-samtalen publiceras på DOKKINOs hemsida och DocPoints Youtube-kanal. Med mån av möjlighet kan tillställningarna streamas. DOKKINO-samtalen marknadsförs på DOKKINOs hemsida, Facebook och Instagram.

FÖRSTA SVENSKSPRÅKIGA DOKKINO-SAMTALET HAR PUBLICERATS!

I första svenskspråkiga samtalet fick Amos, Pirkko och Elliot från Gymnasiet Lärkan träffa skådespelaren Mimosa Willamo och regissören Tommi Seitajoki. Samtalet filmades på biografen Orion i maj 2022. Samtalets första del handlar om gästernas väg från skolan till deras arbete idag. Vad har de jobbat med och hur jobbar de med varandra?

Under videona hittar du färdiga diskussionsfrågor relaterade till samtalet. Med frågorna kan man fördjupa sig i de ämnen som diskuterades under samtalet och analysera dess innehåll. Samtalet passar för högstadier, gymnasier, studeranden och alla intresserade.

Samtalet gästades av elever från Gymnasiet Lärkan och läraren Virpi Westman. Tack till Lärkan, Cinema Orion, Lakea Film och alla gäster!

Hur skiljer sig Mimosas och Tommis yrken från varandra? Hur började de jobba med film? Har de jobbat utomlands?

Läs alla diskussionsfrågor till DOKKINO-samtalet del ett: Arbete inom film

Samtalets andra del handlar om identitet och upplevelser. Vad tänker gästerna om identitet och vad påverkar dem? Vilka speciella stunder har de upplevt? Hur tänker de om den kritik de fått, och vad är bra kritik?

Se alla diskussionsfrågor till DOKKINO-samtalet del två: Identitet och upplevelser

 

Alla finskspråkiga DOKKINO-samtal hittar du här:

DOKKINO-SAMTAL 11.2.2021 / NORDISK KULTURKONTAKT, HELSINGFORS

Första DOKKINO-samtalet anordnades under undantagsförhållanden med säkerhetsåtgärder torsdagen den 11.2.2021 på Nordisk Kulturkontakt i Helsingfors. Samtalet handlade om de drömmar och utmaningar man genomgår i livet och leddes av abiturienterna Joshua Piipponen och Ella Martikainen. Samtalet gästades av skådespelaren Valtteri Lehtinen och journalisten och dokumentärfilmaren Susani Mahadura. Ett utdrag ur diskussionen har publicerats på DOKKINOs hemsida (på finska) och på DocPoints Youtube-kanal. Samtalet är på finska utan textning. Utvalda klipp ur diskussionen finns på DOKKINOs Instagram.

Bild: Timo Kuismin

DOKKINO-SAMTAL 19.5.2021 / BIOGRAFEN ORION, HELSINGFORS

Andra DOKKINO-samtalet anordnades i maj på den anrika biografen Orion, också med säkerhetsrestriktioner. Samtalet publiceras på DOKKINOs hemsida (på finska). Samtalets ämne var att hitta sin egna karriär. I diskussionen deltog serietecknaren Viivi Rintanen och musikern Mikko Sarjanen med abiturienterna Joshua Piipponen och Laura Heino. Utvalda klipp ur diskussionen publiceras på DOKKINOs Instagram. Samtalet är på finska utan textning.

Bild: Timo Kuismin

DOKKINO-SAMTAL 26.10.2022 / BIOGRAFEN ORION, HELSINGFORS

Tredje DOKKINO-samtalet anordnades i oktober också på den anrika biografen Orion. Gästerna var dokumentärfilmaren Milja Härkönen och dokumentärfilmaren Einari Paakkanen som diskuterade med Laura Heino. Diskussionen handlade om dokumentärfilmer och vilken effekt dokumentära berättelser om verkliga livet kan ha på åskådaren. Samtalet publiceras på DOKKINOs hemsida (på finska). Utvalda klipp ur diskussionen publiceras på DOKKINOs Instagram. Samtalet är på finska utan textning.

Bild: Mikko Lyytikäinen

DOKKINO-SAMTAL ANORDNAS  I SAMARBETE MED

Svenska kulturfonden -logo  Konstsamfundet-logo    Tre Smeder -logo    William Thurings stiftelse -logo    Gesellius Fond -logo

 

Bild från filmen Yaren och solen (Renate Raman & Yoren Slaets, 2021). Filmen är en av de tre filmer som ingår i visningsserien 2022 för lågstadier.