Lapsia istumassa ympyrässä ruohikolla, etualalla kaksi tyttöä

DOKKINO-SAMTAL

Vid sidan av filmvisningarna har DOKKINO under 2021 börjat erbjuda program i form av diskussioner och presentationer. Tanken är att bekanta barn och unga med dokumentärer och erbjuda dem intressanta och djupgående samtal om teman i DOKKINOs filmer.

DOKKINO-samtal är evenemang där ungdomar och sakkunniga möts i diskussion. Samtalen modereras av ungdomarna själva och behandlar aktuella och intressanta ämnen som berör de ungas liv. Varje diskussionstillfälle har ett eget tema och gästas av professionella som är sakkunniga i ämnet som diskuteras. DOKKINO-samtalen är i första hand riktade till högstadier som besöker DOKKINOs visningar, men samtalen är även möjliga att följa utan visningarna.

DOKKINO-samtalen filmas och publiceras på DOKKINOs hemsida och DocPoints Youtube-kanal. Med mån av möjlighet kan tillställningarna streamas. DOKKINO-samtalen marknadsförs på DOKKINOs finskspråkiga hemsida, Facebook och Instagram.


Första svenskspråkiga DOKKINO-samtalet anordnas under våren och publiceras hösten 2022.

DOKKINO-SAMTAL 11.2.2021 / NORDISK KULTURKONTAKT, HELSINGFORS

Första DOKKINO-samtalet anordnades under undantagsförhållanden med säkerhetsåtgärder torsdagen den 11.2.2021 på Nordisk Kulturkontakt i Helsingfors. Samtalet handlade om de drömmar och utmaningar man genomgår i livet och leddes av abiturienterna Joshua Piipponen och Ella Martikainen. Samtalet gästades av skådespelaren Valtteri Lehtinen och journalisten och dokumentärfilmaren Susani Mahadura. Ett utdrag ur diskussionen har publicerats på DOKKINOs hemsida (på finska) och på DocPoints Youtube-kanal. Samtalet är på finska utan textning. Utvalda klipp ur diskussionen finns på DOKKINOs Instagram.

Bild: Timo Kuismin

DOKKINO-SAMTAL 19.5.2021 / BIOGRAFEN ORION, HELSINGFORS

Andra DOKKINO-samtalet anordnades i maj på den anrika biografen Orion, också med säkerhetsrestriktioner. Samtalet publiceras på DOKKINOs hemsida (på finska). Samtalets ämne var att hitta sin egna karriär. I diskussionen deltog serietecknaren Viivi Rintanen och musikern Mikko Sarjanen med abiturienterna Joshua Piipponen och Laura Heino. Utvalda klipp ur diskussionen publiceras på DOKKINOs Instagram. Samtalet är på finska utan textning.

Bild: Timo Kuismin

DOKKINO-SAMTAL 26.10.2022 / BIOGRAFEN ORION, HELSINGFORS

Tredje DOKKINO-samtalet anordnades i oktober också på den anrika biografen Orion. Gästerna var dokumentärfilmaren Milja Härkönen och dokumentärfilmaren Einari Paakkanen som diskuterade med Laura Heino. Diskussionen handlade om dokumentärfilmer och vilken effekt dokumentära berättelser om verkliga livet kan ha på åskådaren. Samtalet publiceras på DOKKINOs hemsida (på finska). Utvalda klipp ur diskussionen publiceras på DOKKINOs Instagram. Samtalet är på finska utan textning.

Bild: Mikko Lyytikäinen

DOKKINO-SAMTAL ANORDNAS  I SAMARBETE MED

Svenska kulturfonden -logo  Konstsamfundet-logo    Tre Smeder -logo    William Thurings stiftelse -logo    Gesellius Fond -logo

 

Bild från filmen Yaren och solen (Renate Raman & Yoren Slaets, 2021). Filmen är en av de tre filmer som ingår i visningsserien 2022 för lågstadier.