Kuvassa kaksi poikaa pyöräilemässä vierekkäin.

TICTOC

Felix kärsii vakavamuotoisesta Touretten oireyhtymästä, mikä tekee hänen elämästään haastavaa. Arkiset tilanteet kuten matkustaminen tai kaupassa asiointi nousevat usein kynnyskysymykseksi, ja muiden ihmisten reaktiot ja kommentit lannistavat nuorta entisestään. Felix on kuitenkin päättänyt, että maailma muuttuu avoimemmaksi ja hyväksyvämmäksi paikaksi, jos hän avaa suunsa.

Ota selvää, mitä Touretten syndrooma tarkoittaa. Tutustu esimerkiksi Tikkaako sullakin? Opaslehtinen Touretten oireyhtymästä tai Suomen Tourette- ja OCD-yhdistykseen.

Tehtävä 1: Oikeus syrjimättömyyteen 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tarkoituksena on taata jokaiselle lapselle kuuluvat perusoikeudet. Niiden avulla halutaan varmistaa kaikkien lasten oikeus hyvään elämään. Tutustu Lapsen oikeuksien sopimukseen.

  • Sopimuksen artiklassa 2 sanotaan, että ”lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempansa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.” Toteutuuko tämä oikeus Felixin elämässä?
  • Millä tavoin ympäristö, jossa Felix elää, tuottaa hänelle tunteen erilaisuudesta ja ”vääränlaisuudesta”?

Tehtävä 2: Omien kokemusten jakaminen

Somessa on helppo jakaa tietoa omasta arjesta ja siihen vaikuttavista asioista muille nuorille. Suomalainen Katariina Ranta tekee videoita Tourettesta. Myös Felix on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja levittää siellä tietoa Touretten syndroomasta.

  • Pohdi, millaisia vaikutuksia omien kokemusten kertomisella sosiaalisessa mediassa voi olla. Lisäävätkö ne ymmärrystä oireista tai siitä, miltä oireet ja muiden ihmisten suhtautuminen tuntuvat?
  • Joskus somekommentit voivat olla myös loukkaavia. Pohdi miten toimia, kun huomaat nettikiusaamista. Voit käyttää apuna Nuortennetin ohjeita nettikiusaamiseen.

Tehtävä 3: Dokumenttielokuva

TicToc on lyhytdokumenttielokuva, jossa pääosassa esiintyy 16-vuotias Felix. Elokuvassa Felix kertoo avoimesti kokemuksistaan Touretten syndrooman kanssa.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Mitä ajatuksia ja tunteita elokuva herätti?
  • Mikä on elokuvan värimaailma? Miten elokuvan värimaailma ja visuaalisuus sopivat Felixistä kertovaan elokuvaan?
  • Mitä arvelet, miksi elokuvantekijä halusi tehdä elokuvan Felixistä? Mitä elokuvalla halutaan kertoa katsojille?
  • Mistä aiheesta tai kenestä tekisit itse dokumenttielokuvan?

Opetusmateriaalin tehtävät: Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö & DOKKINO