Kuvassa kaksi poikaa kyyristyneenä ruohikossa katsoen keskittyneenä jotain.

KESÄHETKET

Raphaël ja Rémi ovat kaksoset ja kaksosten tapaan he ovat hyvin läheisiä. Kesäpäivät kuluvat huolettomasti veneillen, sammakkoja ihmetellessä tai skeittipuistossa kavereiden seurassa. Veljesten varttuessa Raphaël alkaa jäädä yhteisen ystäväpiirin ulkopuolelle kehitysvammansa vuoksi, mikä alkaa näkyä veljesten väleissä.

Tehtävä 1: Sisaruussuhde

Tutustukaa Erityinen sisaruus -sivuston materiaaleihin (mm. videomateriaalit varhaiskasvatuksen ammattilaisille) sekä Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän, Erityinen sisaruus -projektin ja Meidän sakki -hankkeen tuottamaan Sisaruussuhteen roolikarttaan.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Pohtikaa materiaalien pohjalta sisaruussuhteen merkitystä elokuvan veljesten elämässä. Miten erityinen sisaruus näkyy veljesten elämässä? Mitä sisaruussuhde heille antaa, mitä se toisaalta vaatii?
  • Minkälaisia rooleja veljeksillä on? Miten veljekset viettävät aikaa keskenään, entä kavereiden kesken esimerkiksi skeittipuistossa? Miten veljekset kohtelevat toisiaan eri tilanteissa tai ympäristöissä?
  • Jakautukaa pareihin ja asettukaa vuorollanne kummankin veljeksen asemaan. Kirjoittakaa ylös post-it -lapuille tunteita, joita kahden kesken vietetyt hetket teissä herättävät ja joita kavereiden kesken vietetyt hetket herättävät. Kerätkää laput lopuksi yhteen ryhmän kesken esimerkiksi taululle sanapilveksi. Minkälaiset tunteet nousevat esille? Nouseeko jokin tunne esille yli muiden?
  • Voitte vielä lopuksi käyttää Sisaruuskortteja (mahdollista tulostaa Erityinen sisaruus -sivustolta) ja pohtia yhdessä erilaisen sisaruussuhteen kohtaamisia ja ennakkoluuloja.

Tehtävä 2: Yhteisöllisyys, syrjivät rakenteet ja käytännöt

Opettaja tutustuu etukäteen Tukiliiton artikkeliin ”Vammaisuus ei ole hyvän lapsuuden este”.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Minkälaisia yhteisöjä tai ryhmiä on olemassa (esim. koulu on yhteisö, joka jakautuu vielä pienempiin ryhmiin)? Mikä merkitys yhteisöillä tai ryhmillä on elämässä, ja mitä ne antavat ihmiselle?
  • Elokuvassa Raphaël jää kaveriporukan ulkopuolelle. Pohtikaa artikkelin ja elokuvan pohjalta, mitä veljesten kaverit voisivat tehdä, jotta Raphaël tuntisi kuuluvansa joukkoon.
  • Pohtikaa tämän jälkeen ryhmän kesken tilanteita vapaa-ajalla tai koulussa, joissa joku on jäänyt ryhmän ulkopuolelle. Kirjoittakaa sitten ylös keinoja, miten ulkopuolelle jättämistä voi estää ja miten taas toisen voi saada tuntemaan hyväksytyksi osaksi yhteisöä tai ryhmää.

Tehtävä 3: Dokumenttielokuva

Kesähetket on lyhytdokumenttielokuva, jossa pääosassa esiintyvät kaksosveljekset Raphaël ja Rémi. Elokuvassa seurataan heidän yhteisiä hetkiään lyhyen kesäjakson aikana.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Mitä ajatuksia ja tunteita elokuva herätti? Mikä oli elokuvan kivoin tai jännittävin hetki? Oliko elokuvassa surullisia hetkiä?
  • Mitä arvelet, miksi elokuvantekijä halusi tehdä elokuvan Raphaëlista ja Rémistä? Mitä elokuvalla halutaan kertoa katsojille?
  • Mistä aiheesta tai kenestä tekisit itse dokumenttielokuvan?

Opetusmateriaalin tehtävät: Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö & DOKKINO