Kuvassa osittain päällekkäin kaksi kuvaa samasta ihmisestä, toinen naisena, toinen miehenä.

EVERYMAN

Jack on avoimesti ja onnellisesti transmies mutta matka oman ja uuden identiteetin löytämiseen ei ole ollut helppo. Jackin matka on kestänyt lapsuudesta saakka, jolloin hän kuvitteli itselleen supersankarihahmo Everymanin, ihan tavallisen miehen. Matka omaksi itseksi on avannut Jackin silmiä ei pelkästään sukupuoliroolien vaan myös yhteiskunnan normien ja odotusten osalta.

Tehtävä 1: Käsitteet tutuksi

Elokuvassa käsitellään sukupuolen moninaisuutta erityisesti sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat transsukupuoliset, muunsukupuoliset, transvestiitit sekä intersukupuoliset henkilöt. Cissukupuoliset ovat sukupuolienemmistöä. Jokaisella on identiteettinsä itsemäärittely- ja määrittelemättömyysoikeus. Identiteetti, sen määrittely ja määrittelyn sisältö voivat muuttua elämän aikana.

 • Päähenkilö Jack identifioi itsensä transmieheksi. Tutustu sukupuolen moninaisuuden erilaisiin identiteettikäsitteisiin Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sivustolla. Mitä identiteettejä löydätte sivustolta? Onko sivustolla identiteettejä, jotka ovat ehtuudestaan tuntemattomia? Sukupuoleen liittyviä identiteettejä on olemassa kymmenittäin, tiedättekö identiteettejä, jotka listasta puuttuvat? Entä löytyykö oma sukupuoli-identiteettisi sieltä?
 • Elokuvassa Jack kuvaa identiteettiään jossain vaiheessa elämäänsä termillä ”gender non-conforming”. Sille ei ole vielä löydetty hyvää käännöstä suomen kielellä. Mikä käännös voisi mielestänne olla kuvaavin?

Tehtävä 2: Sukupuolinormit ja -roolit

Sukupuolinormit ovat kirjoittamattomia sääntöjä siitä, minkälaisia tyttöjen ja poikien tulisi olla, mistä heidän tulisi olla kiinnostuneita, minkälainen keho tulisi olla jne. Sukupuolinormit (erityisesti binäärinormi) myös määrittävät, että sukupuolia tulisi olla vain kaksi.

 • Mihin normeihin Jack törmäsi lapsuudessaan? Entä mihin normeihin olet itse törmännyt, nuorempana tai viime aikoina? Onko sinun toiveesi tai tarpeesi joskus ohitettu (oletettuun) sukupuoleesi liittyvien normien perusteella?
 • Miten perhe suhtautui sukupuolinormeja rikkovaan Jackiin hänen lapsuudessaan? Entä miten muut lapset tai opettajat suhtautuivat Jackiin?
 • Mitä haittaa siitä voi olla, jos omaa identiteettiä ei hyväksytä? Entä voitko sinä olla aina oma itsesi? Mitkä ovat ympäristöjä tai paikkoja, joissa voit olla oma itsesi tai onko olemassa ympäristöjä tai paikkoja, joissa et voi sitä olla?
 • Kun Jack aloitti sukupuolen korjausprosessin, sai hän ohjeita siitä, miten olla miehekäs. Sukupuolinormeihin sopeutuminen voi helpottaa ”läpimenemistä” eli oikeassa sukupuolessa nähdyksi tulemista. Minkälaisia haitallisia vaikutuksia normeihin sopeutumisella voi myös olla?
 • Se, että Jack nähdään nykyään miehenä, on vaikuttanut vuorovaikutustilanteisiin muiden kanssa. Minkälaista vuorovaikutus oli, kun hänet nähtiin tyttönä/naisena ja nyt kun hänet nähdään miehenä? Entä mitä ennakkoluuloihin perustuvia haittapuolia voi siinä olla, että tulee nähdyksi miehenä? Mitä tämä kertoo laajemmin yhteiskunnassa olevista sukupuolirooleista, maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä sekä niihin liitetyistä oletuksista?

Tehtävä 3: Transteema tutuksi

 • Mikä merkitys lippalakilla on ollut Jackin elämässä? Mikä muu asia voisi transihmisen elämässä saada saman merkityksen kuin Jackilla lippalakki?
 • Nimi on usein transihmisille tärkeä osa identiteettiä. Mitkä asiat ratkaisivat Jackin nimen valinnan? Jos sinulla olisi mahdollisuus vaihtaa nimesi eri sukupuolelle tyypillisesti kuuluvaan nimeen, mikä se olisi? Miksi? Keskustele vielä kysymyksestä sinut tuntevan luokkakaverin kanssa, minkä nimen hän sinulle valitsisi ja miksi.
 • Sukupuolineutraalit nimet ovat yleistyneet Suomessa. Tutustukaa Trasek ry:n listaan sukupuolineutraaleista nimistä. Keskustelkaa ryhmän kesken, miksi sukupuolineutraaleista nimistä on viime aikoina tullut suosittuja.
 • Elokuvassa Jack kertoo episodin vessajonosta. Jos voisit keskustella henkilön kanssa, joka huusi ”Vessassa on mies!”, mitä sanoisit hänelle? Mitä taasen sanoisit Jackille, joka tuli kohdelluksi epäasiallisella tavalla? Olisiko hänellä ollut velvollisuus näyttää kehonsa sukupuolitettuja piirteitä selittämään vessan valintaansa? Voiko sukupuolta päätellä kehon perusteella?

Tehtävä 4: Minuus

Elokuvan nimi on Everyman. Everyman oli lapsuudessa Jackin supersankarihahmo. Lopussa Everyman ei enää ole kuvitteellinen hahmo, vaan Jack kertoo olevansa Everyman.

 • Mitä tämä tarina lapsuuden hahmosta kertoo Jackin matkasta omaksi itsekseen?
 • Onko sinulla ollut Jackin tavoin hahmoa tai kenties toiveita sen suhteen, minkälainen ihminen haluaisit olla tulevaisuudessa?
 • Elokuva on jaoteltu jaksoihin, ja viimeisen osan nimi on ”Kuka Jack on?” Pohdi, kuka sinä olet! Miten kuvailisit itseäsi ja sitä, miten olet päätynyt omaksi itseksi?

Tehtävä 5: Dokumenttielokuva

Everyman on lyhytdokumenttielokuva, jossa pääosassa esiintyy Jack. Elokuvassa Jack kertoo omin sanoin ja omien kokemusten kautta siitä, mitä sukupuoli-identiteetti merkitsee hänelle ja miten yhteiskunnassa sukupuoli nähdään ja koetaan.

 • Mitä ajatuksia ja tunteita elokuva herätti? Jäikö jokin elokuvan kohtaus tai hetki erityisesti mieleen?
 • Miltä elokuva näytti, minkälainen oli elokuvan värimaailma? Miten elokuvan visuaalisuus toimi yhdessä Jackin tarinan kanssa ja miten elokuvakerronta tuki Jackin tarinaa?
 • Mitä arvelet, miksi Jack halusi kertoa oman tarinansa elokuvassa? Mitä elokuvalla halutaan kertoa katsojille?
 • Mistä aiheesta tai kenestä tekisit itse dokumenttielokuvan?

Opetusmateriaalin tehtävät: Seta ry & DOKKINO