Kuvassa tyttö tanssimassa yläkulmasta kuvattuna.

BGIRL BADLI

Mali harrastaa breakdancea ja hän haluaa kehittyä fyysisesti vaativassa tanssilajissa paremmaksi. Tanssi toimii ennen kaikkea Malin itseilmaisun keinona mutta samalla hän pohtii, että haluaisi tehdä siitä itselleen vielä tulevaisuuden ammatin. Samaan aikaan Mali miettii itsenäistymistä ja tämän tuomia velvollisuuksia.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Elokuvassa Malilla on selkeä unelma; hän haluaa olla ammattitanssija ja tanssi on hänelle keino ilmaista itseään. Mistä sinä unelmoit? Tee unelmakartta, johon laitat asioita, joista elämässäsi haaveilet. Ne voivat olla pieniä tai isoja asioita. Voit esimerkiksi piirtää, kirjoittaa tai käyttää lehdistä leikattuja kuvia tai etsiä kuvia verkosta. Pohtikaa vielä lopuksi yhdessä, miksi on tärkeää unelmoida ja pitää omista unelmistaan kiinni.
  • Elokuvassa Mali kertoo toisaalta tanssin tuomasta ilosta ja hyvästä olosta, toisaalta haasteet kehittymisen osalta, mitä häneltä odotetaan uudessa koulussa. Mitä sinä teet, kun tunnet huolta tai stressiä? Kirjoita lista asioista (esim. hengitysharjoitukset, harrastukset, taide), joilla saat purettua hankalia tunteita. Säilytä lista, jotta sinulla on työkalupakki tulevaisuuden huolihetkien purkamiseen.
  • Elokuvassa Mali saa kannustusta ohjaajiltaan mutta häneltä odotetaan myös omatoimisuutta ja itsenäistä otetta. Kehittyäkseen tanssissa Malin on myös astuttava oman mukavuusalueen ulkopuolelle, kokeiltava uusia tanssiliikkeitä ja harjoitella rentoutumista. Miten Mali suhtautuu uusiin tilanteisiin ja miten se näkyy hänestä? Entä miten itse kohtaat uudet tilanteet ja haasteet? Pohtikaa yhdessä, miksi on hyvä asettaa itselleen tavoitteita ja haastaa itseään mutta myös antaa itselleen tarvittaessa taukoa.
  • Elokuvassa  Mali asuu yhdessä isosiskonsa kanssa ja hänellä on ystäviä tanssiyhteisössä sekä koulussa. Miten isosisko tai yhteisö tukee Malia tanssiharrastuksessa? Entä minkälaisia neuvoa ja tukea antaisit omalle sisaruksellesi tai ystävällesi, jos hän kohtaisi haasteita harrastuksessa, koulussa tai muuten elämässään?
  • Muistele, miltä elokuva näytti visuaalisesti. Mitä eri kuvaustapoja elokuvassa hyödynnettiin (esim. lähikuva, hidastus)? Miten elokuvan visuaalisuus tuki elokuvan teemoja? Mikä merkitys eri kuvaustyyleillä on elokuvakerronnassa?
  • Elokuvassa kuullaan Malin kertojaääntä. Mikä merkitys tällä on elokuvassa? Minkälainen elokuva olisi, jos kertojaääni puuttuisi? Tuleeko mieleesi muita elokuvia, joissa vastaavaa kertojaääntä on hyödynnetty?

Elokuvatehtävä:

  • Tehkää pienryhmissä tai pareittain elokuvaharjoitus, missä teemana on ”Liike”. Tehkää harjoitus Lumiérè-elokuvan keinoja hyödyntäen (voitte tutustua Lumiérè-elokuvaan ja ohjeistuksiin tarkemmin esim. Valveen elokuvakoulun Aikamatka elokuvaan -oppaan kautta). Katsokaa lopuksi elokuvat yhdessä ja keskustelkaa siitä, mikä merkitys on elokuvan idealla ja toteutuksella, toisaalta käsikirjoituksella ja ohjauksella. Pohtikaa myös, mistä aiheista voi tehdä elokuvan, ja onko olemassa ”vaikeita” tai ”helppoja” aiheita.

LUMIÉRÈ-ELOKUVA

1. Valitse kuvauskohde tai suunnittele kuvattava tapahtuma
2. Aseta videokamera tai muu tallennusväline (esim. iPad) jalustalle, jos sellainen on käytössä
3. Valitse kuvakooksi yleiskuva, kokokuva tai puolikuva ja kuvakulmaksi neutraali silmäntaso
4. Kameraa ei saa liikuttaa kuvaamisen aikana
5. Tallenna tilanne tai tapahtuma
6. Kesto 45 sekuntia

Lähde: Tommi Nevala: Aikamatka elokuvaan. Elokuvan historian oppimateriaali peruskouluille ja lukioille. Valveen elokuvakoulu, Oulun kaupunki, 2015

Opetusmateriaalin tehtävät: DOKKINO