Veljekset tekemässä lumiukkoa

HUOM! SIVUILLA ESILLÄ VUODEN 2022 OPETUSMATERIAALIT. UUDET MATERIAALIT PÄIVITTYVÄT SIVUILLE TAMMIKUUSSA 2023

OLE HYVÄ JA ODOTA

Veljekset Peshawa ja Komar asuvat vastaanottokeskuksessa Norjassa. Yläkoulua käyvä Peshawa haluaisi opiskella automekaanikoksi, nuorempi Komar taas kaipaa jalkapalloharrastuksensa pariin. Esteenä veljesten haaveiden tiellä on virallinen dokumentti, missä heidän kotimaansa on merkitty virheellisesti. Tästä syystä he ovat jumissa vastaanottokeskuksessa, odottavassa tilassa.

  • Miksi Peshawa ja Komar asuvat vastaanottokeskuksessa? Mitä he viettävät aikaansa keskuksessa?
  • Elokuvan nimi on Ole hyvä ja odota. Mihin nimi mielestäsi viittaa tai mitä se tarkoittaa?
  • Miksi Peshawa ei saa opiskella automekaanikoksi ja mikä estää Komaria matkustamasta Tanskaan jalkapalloharrastuksen kanssa? Mitä ajatuksia ja tunteita heidän tilanteensa herätti sinussa?
  • Ovatko Peshawa ja Komar pakolaisia vai turvapaikanhakijoita? Selvittäkää pienryhmissä, mikä ero on pakolaisella ja turvapaikanhakijalla. Voitte myös selvittää, minkälaista pakolaisuutta on olemassa, ja mistä eri syistä turvapaikkaa voi hakea.
    Käyttäkää tehtävän apuna Suomen pakolaisavun sanastoa.
  • Mitä elokuvassa kerrotaan Peshawan ja Komarin taustoista? Minkälaista elämää he ovat eläneet, minkälaiset asiat heitä kiinnostavat, mistä he unelmoivat? Mitä taas kerrotaan heidän perheestään?
  • Miten kuvittelet Peshawan ja Komarin tarinan jatkuvan elokuvan jälkeen? Missä toivot tai luulet heidän olevan tänä päivänä? Pohtikaa itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä kaksi eri tarinaa Peshawalle ja Komarille. Voitte halutessanne kirjoittaa tarinat ylös, tehdä tarinoista ajatuskartat tai vaikka piirtää niistä sarjakuvat.
  • Tutustukaa pareittain tai pienryhmissä lasten oikeuksiin. Voitte käyttää apuna Pelastakaa lapset –sivuston kokoelmaa lasten oikeuksien lyhenteistä. Valitkaa oikeuksista viisi kohtaa, jotka nousevat esille elokuvassa. Keskustelkaa tämän jälkeen, miten elokuva käsittelee valitsemianne oikeuksia.

VINKKI!

Voitte syventää tehtäviä pakolaisuudesta tutustumalla Suomen pakolaisavun kouluille suunnattuihin tehtäviin. Tehtävät on jaoteltu ikäryhmittäin, ja mukana on niin keskustelu- kuin videomateriaalia.

Tehtävät: Suomen pakolaisapu & DOKKINO