NAOMIN SALAISUUS

Elokuvassa seurataan Naomin ja tämän äidin tarinaa. Naomi on nuorena muuttanut asumaan tätinsä luokse, sillä kotona ei enää ollut turvallista äidin mielenterveysongelmien ja laiminlyöntien vuoksi. Nykyään Naomin äiti on laitoshoidossa, ja Naomi vierailee tämän luona säännöllisesti.

Erilaisia perheitä

On olemassa monenlaisia perheitä. Ydinperheestä puhutaan yleensä silloin, kun perheeseen kuuluvat vanhemmat ja lapset. Esimerkiksi eron tai kuoleman seurauksena syntyy yksinhuoltajaperhe, joissa on toinen vanhemmista ja lapset. Uusperheeksi kutsutaan perhettä, jossa oman vanhemman lisäksi on isä- tai äitipuoli ja usein myös sisarpuolia. Sateenkaariperhe tarkoittaa nais- tai miesparien muodostamaa lapsiperhettä, tai perhettä, jossa toinen tai molemmat vanhemmista ovat esimerkiksi transihmisiä. Oman perheensä muodostavat myös sijaisperheet, joissa vanhemmat huolehtivat toisten ihmisten lapsista sekä adoptioperheet, joissa vanhemmat ovat adoptoineet lapsensa. Joskus lapset asuvat isovanhempien tai muiden sukulaisten luona ja muodostavat heidän kanssaan perheen. Jotkut voivat kokea ystävänsä perheekseen.
Lähde: MLL Nuortennetti

 • Mitä elokuvassa kerrotaan Naomin perheestä? Mitä taas kerrotaan Naomin lapsuudesta?
 • Mitä arvelet, miksi Naomi ei ole halunnut kertoa muille, että hän asuu tätinsä luona?
 • Elokuvan nimi on Naomin salaisuus. Mitä ajatuksia tämä herättää? Mihin salaisuudella mielestäsi viitataan?
 • Minkälainen on oma perheesi? Keitä kaikkia siihen kuuluu? Miten vietätte aikaa yhdessä?

Haastavat perhesuhteet
Elokuvassa kuvaillaan kauniisti sitä, miten lapsen ja vanhemman rakkaus on läsnä. Elokuvassa nähdään, miten Naomi kävelee kaikkialle käsi kädessä äitinsä kanssa ja miten äiti ilahtuu, kun Naomi vierailee suljetulla osastolla hänen luonaan. Naomin ja tämän äidin suhde on hyvin vahva, vaikka se eroaakin yhteiskunnallisesta normista. Vahvasta suhteesta huolimatta Naomilla on silti kova huoli äidistä.

 • Minkälaisena koet Naomin ja tämän äidin välisen suhteen? Mitä ajatuksia se herättää?
 • Miten kuvailisit Naomin lapsuutta? Miten Naomi taas itse kokee lapsuusajan?
 • Miten Naomi osoittaa huolenpitoa äitiään kohtaan? Miten Naomin äiti taas suhtautuu oman tyttärensä läsnäoloon?
 • Miksi Naomi päätyi asumaan tätinsä luokse? Mitä asuminen tädin luona antoi Naomille verrattuna asumiseen kotona äidin luona?
 • Keneltä itse saat tukea elämän eri tilanteissa? Kenen puoleen voit kääntyä, kun olet surullinen tai huolissasi, kenelle taas voit jakaa ilot ja unelmat?

Mielenterveyden ongelmat
Elokuvassa Naomi kysyy ystävältään Samilta, käyttääkö kukaan hänen perheestään huumeita. Naomi kysyy tämän vilpittömästi ja uteliaasti, koska huumeiden käyttö on asia, joka on ollut normaaliarkea hänen elämässään. Naomilla tuntuu olevan vahva ymmärrys siitä, että sairautta ei pidä hävetä, ei Alzheimeria tai psykoosisairauksia.

 • Mitä arvelet, miksi Naomi kysyy Samilta, käyttääkö joku hänen perheestään huumeita? Mitä Naomi halusi tällä selvittää?
 • Miten suhtaudut psyykkisiin sairauksiin, esimerkiksi mielenterveysongelmiin? Vaikuttavatko psyykkiset sairaudet sinusta yhtä tavallisilta asioilta kuin vaikkapa fyysiset sairaudet?
 • Minkälaisia mielikuvia tyypillisesti liitetään ihmisiin, joilla on mielenterveysongelmia? Mitä ajatuksia ja tunteita nämä mielikuvat herättävät?
 • Liittyykö mielenterveysongelmiin mielestäsi stigmaa? Miten mielenterveysongelmia käsitellään esimerkiksi medioissa tai sosiaalisessa mediassa; puhutaanko asioista suoraan ja rehellisesti, vai kenties vähätellen tai dramatisoiden?
 • Mitä mielenterveys merkitsee itsellesi? Mitä teet, kun huomaat olevasi väsynyt tai jännittynyt, tai jos mikään ei vaan kiinnosta? Kirjoita lista asioista (esim. hengitysharjoitukset, harrastukset, taide), joilla saat purettua hankalia tunteita. Säilytä lista, jotta sinulla on työkalupakki tulevaisuuden stressi- tai huolihetkien purkamiseen.

Tehtävät: Yeesi & DOKKINO