SKIP

 • Elokuvassa toistuu useita kertoja se, että tanssivaa poikaa kiusataan sen takia, että tanssimisen ajatellaan olevan tyttömäistä tai homomaista. Miksi luulette, että juuri homoseksuaalisuus ja feminiinisyys nähdään niin huonoina ominaisuuksina, että niitä käytetään haukkumistarkoituksessa? Pohtikaa ryhmässä.
 • Yhteiskunnassamme monet asiat sukupuolitetaan, eli ajatellaan, että ne sopivat paremmin tai jopa ainoastaan yhdelle sukupuolelle. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi harrastukset, ammatit, vaatteet ja kiinnostuksenkohteet. Kirjoita itsenäisesti lista keksimistäsi sukupuolitetuista asioista. Pohtikaa sitten pareittain, pienryhmissä tai koko ryhmän kesken, mistä uskotte sukupuolituksen johtuvan. Ottakaa kantaa siihen, onko sukupuolittaminen aiheellista.
 • Dokumentin päähenkilö Skip on joutunut toistuvasti kiusaamisen uhriksi, ja se on satuttanut häntä syvästi. Jokaisessa Suomenkin koulussa esiintyy kiusaamista, ja sen kitkeminen tuntuu olevan hyvin vaikeaa. Jakautukaa kolmeen ryhmään, joista kukin miettii eri kohderyhmälle keinoja. Keksikää vähintään kolme konkreettista toimenpidettä, ja miettikää, miten niitä voisi alkaa toteuttamaan omassa koulussanne. Kootkaa toimenpiteet lopuksi listaksi ja laittakaa se esille luokkahuoneen seinälle.
  a. Ryhmä 1 miettii, mitä oppilaat voivat tehdä kiusaamisen lopettamiseksi tai vähentämiseksi
  b. Ryhmä 2 miettii, mitä opettajat ja muu koulun henkilökunta voi tehdä kiusaamisen lopettamiseksi tai vähentämiseksi
  c. Ryhmä 3 miettii, mitä oppilaiden vanhemmat ja huoltajat voivat tehdä kiusaamisen lopettamiseksi tai vähentämiseksi
 • Skip piilottelee koulussa sitä, että tanssii balettia, koska pelkää kiusaamista. Onko sinulla koskaan ollut harrastusta tai mielenkiinnonkohdetta, josta et ole voinut kertoa muille, koska se on nolottanut? Pohdi, miksi jokin harmiton asia voi tuntua nololta ja miten salailu tai nolostelu voi vaikuttaa elämään. Miten voisimme lisätä ihmisten ylpeyttä omista kiinnostuksenkohteistaan?

Tehtävät: Yeesi

#DOKKINO – JATKA TEHTÄVIÄ DOKKINON INSTASSA!

 • Jaa kuva tai video, jossa kerrot kuvin tai sanoin mistä olet ylpeä. Onko sinulla taito, harrastus tai kiinnostuksen kohde, jonka haluaisit ylpeänä tuoda esille? #yhdessäeteenpäin #unelmat #ylpeys