PHOENIX

  • Elokuvan päähenkilö Markus kertoo lapsuudestaan ja yllättävästä tapahtumasta, joihin molempiin liittyy väkivallan kohtaaminen. Mitä ajatuksia ja tunteita päähenkilön vastoinkäymiset sinussa herättävät? Mitä mieltä olet päähenkilön suhtautumisesta tapahtuneeseen?
  • Kenelle tahansa meistä voi käydä elämässä jotakin yllättävää, joka muuttaa toimintakykyämme. Mieti, mitkä asiat ja harrastukset ovat sinulle tärkeitä. Mitä jos esimerkiksi joutuisit onnettomuuteen, jonka jäljiltä fyysinen toimintakykysi olisi heikompi kuin tällä hetkellä. Miten se vaikuttaisi elämääsi? Uskotko, että koettu voisi tuoda elämääsi jotakin hyvää tai positiivista sisältöä?
  • Dokumentissa todetaan, että pahoinpitelyssä jäi häiritsemään esimerkiksi se, että sitä ei koskaan pyydetty anteeksi. Mieti anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen merkitystä palauttamalla mieleesi jokin tilanne, jossa sinua on kohdeltu epäreilusti eikä sitä ole pahoiteltu. Millaisia tunteita tilanne herätti? Miksi luulet, että et saanut anteeksipyyntöä? Olisiko anteeksipyytäminen muuttanut jotain? Voitte keskustella vastauksistanne pareittain tai pienissä ryhmissä.
  • Elokuvassa käsitellään paljon sitä, miten tapahtunut vaikutti koko lähipiiriin. Oletko itse ollut tilanteessa, mikä on vaikuttanut esimerkiksi ystävä- tai harrastuspiirin tunnelmaan tai toimintaan? Miten tilanteesta selvittiin?
  • Pohdi, minkälaista tukea elämän haasteisiin ja vastoinkäymisiin on saatavilla. Kenen puoleen kannattaa kääntyä esimerkiksi kiusaamiseen tai väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyvissa asioissa, mistä taas saa apua terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa? Voitte tehdä tehtävän myös pareittain tai ryhmissä.
  • Kertojan mukaan pyöräilyyn palasi ilo, kun sitä teki ihan vain harrastuksena ilman sen kummempia tavoitteita. Kannattaako rakkaasta harrastuksesta tehdä ammattia? Jakautukaa kahteen ryhmään ja järjestäkää asiasta väittely. Ryhmä 1 argumentoi sen puolesta, että harrastuksesta kannattaa tehdä ammatti, ryhmä 2 argumentoi tätä vastaan.

Tehtävät: Yeesi & DOKKINO