Kuvassa poika kuvan etualalla makaamassa pohtivaisena sängyllä

SURFFARI-CHARLIE

Charlie on innokas tanssimaan ja surffaamaan, ja hänen tavoitteenaan on yhdistää nämä kaksi, ja tanssia surffilaudan päällä! Haastetta mukaan tuo Charlien Asperger, joka heilauttaa välillä Charlien tunteita ja tuntemuksia, ja saa hänet tuntemaan itsensä erilaiseksi muista. Charlie ei kuitenkaan luovuta helpolla, ja kohtaa elämän – ja surffilaudan – tuomat haasteet rohkeasti omana itsenään.

Aluksi ennen tehtäviä:

Tutustukaa autismikirjoon autismiliiton sivuilta löytyvän videon avulla: Perustietoa autismista.

 

Tehtävä 1: Vahvuudet ja unelmat

1a. Autismikirjon lapsella on monia vahvuuksia. Hänellä voi olla esimerkiksi hyvä muisti, runsaasti ideoita, kyky paneutua asioihin huolella ja hän voi olla tarkka havaitsemaan yksityiskohtia. Hän saattaa myös olla luova, oikeudenmukainen ja rehellinen. Kaikki lapset ovat kuitenkin keskenään erilaisia. Autismi on vain yksi ominaisuus muiden joukossa.

 • Muistelkaa elokuvaa ja pohtikaa yhdessä, millaisia vahvuuksia Charliella on. Millaisissa asioissa hän on hyvä?
 • Millaisissa asioissa olet itse hyvä? Oletko esimerkiksi Charlien tavoin hyvä harrastuksissa vai kenties hyvä auttamaan muita tai vaikka hyvä oppimaan uusia asioita esimerkiksi koulussa?

1b. Elokuvassa Charliella on harrastuksena surffaus ja tanssi, ja näiden osalta hänellä on tavoitteita kuten tanssia surffatessa surffilaudan päällä. Pohtikaa yhdessä, miksi unelmat ja tavoitteet ovat tärkeitä kaikille. Keskustelkaa sitten yhdessä, millaisia unelmia tai tavoitteita teillä itsellänne on. Haluatko kenties Charlien lailla kehittyä harrastuksessa tai oppia kokonaan uusia asioita?

Tehtävä 2: Lasten oikeudet

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tarkoituksena on taata jokaiselle lapselle kuuluvat perusoikeudet. Niiden avulla halutaan varmistaa kaikkien lasten oikeus hyvään elämään (ks. YK:n Lasten oikeuksien sopimus tiivistettynä).

2a. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklassa 23 sanotaan, että ”vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä”).

 • Millaisia hyviä asioita Charlien elämässä on elokuvan perusteella? Mitkä asiat tuottavat Charlielle iloa ja hyvää oloa tai onnistumisen kokemuksia?
 • Minkälainen on Charlien perhe? Keitä siihen kuuluu, miten kuvailisit heitä? Miten he huomioivat Charlien ja tämän tarpeet?

2b. Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklassa 31 sanotaan, että ”lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään”.

 • Pohtikaa ryhmässä, mitä oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan oikein tarkoittaa, ja miksi oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan on tärkeä asia kaikille lapsille. Mitä esimerkiksi surffi- tai tanssiharrastus tuo Charlien elämään?
 • Keskustelkaa vielä pareittain tai ryhmän kesken, mitä itse tykkäätte tehdä vapaa-ajalla tai ystävien kanssa. Onko teillä jotain lempileikkiä, suosikkipeliä tai paikkaa, missä tykkäätte käydä?

Tehtävä 3: Sanojen merkitys ja käyttö

Videossa ja sen saatetekstissä tulee esiin seuraavia sanoja: autismi, vammaisuus ja Asperger (huom! vuoden 2022 alusta lähtien Asperger-diagnoosi ei ole enää ollut käytössä).

 • Oletko kuullut näitä sanoja käytettävän koulussa, harrastuksissa tai kotona? Millä tavalla niitä on käytetty? Mitä tunteita ja ajatuksia sanojen käyttö on herättänyt? Tuleeko mieleesi muita vastaavia sanoja?
 • Pohtikaa yhdessä, voiko näitä sanoja käyttää väärin ja millä tavalla. Millä tavalla sanoja voisi käyttää kunnioittavasti ja arvostavasti?

Tehtävä 4: Dokumenttielokuva

Surffari-Charlie on lyhytdokumenttielokuva, jossa pääosassa esiintyy 10-vuotias Charlie. Charlien lisäksi elokuvassa tutustutaan hänen perheeseensä, äitiin, isään ja sisaruksiin.

 • Mitä ajatuksia ja tunteita elokuva herätti? Mikä oli elokuvan kivoin tai jännittävin hetki? Oliko elokuvassa surullisia hetkiä?
 • Mitä arvelet, miksi elokuvantekijä halusi tehdä elokuvan Charliesta? Mitä elokuvalla halutaan kertoa katsojille?
 • Mistä aiheesta tai kenestä tekisit itse dokumenttielokuvan?

Opetusmateriaalin tehtävät: Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö & DOKKINO