Kuvan etualalla tyttö istumassa omassa huoneessaan pöydän äärellä ja lukemassa keskittyneesti.

SAFIYAN ELOKUVA

Safiyan vanhemmat ovat eronneet hänen ollessaan aivan pieni. Uusioperhe herättää hänessä monia ajatuksia ja tunteita, ja hän päättää lähteä tutkimaan kokemuksiaan elokuvan kautta. Safiya päätyy pohtimaan niin isän lähtemistä, äidin kohtaamaa uutta elämäntilannetta kuin sisaruksiaan.

Keskustelkaa alkuun ensin yhdessä:

 • Mitä elokuvassa tapahtuu? Millaisia teemoja elokuvassa mielestänne käsitellään?
 • Miltä Safiyan perhe näyttää? Keitä ovat Nora, Tareq, Celsey, Zina ja Samir? Ketkä muut ovat Safiyalle tärkeitä ihmisiä?

Jatkakaa tämän jälkeen keskustelua pareittain tai pienryhmissä. Voitte valita alla olevista yhden tai muutaman mielestänne tärkeän näkökulman.

Perheistä ja perhesuhteista

 • Perheitä saatetaan kuvata erilaisilla termeillä kuten uusperhe, ydinperhe, sateenkaariperhe, sijaisperhe, eroperhe tai bonusperhe. Mitä nämä tarkoittavat ja miksi tällaisia erilaisia käsitteitä tarvitaan?
 • Minkälainen suhde Safiyalla on elokuvassa esiintyviin tai siinä mainittuihin aikuisiin: äitiin, isään, Tareqiin, isoäitiin? Minkälaisia tunteita Safiyalla on heitä kohtaan?
 • Elokuvassa käy ilmi, että Safiyan ja tämän biologisen isän välisessä suhteessa on ollut katkoja. Miksi isän kanssa on ollut vaikeaa pitää yhteyttä tai kommunikoida tämän kanssa?
 • Elokuvassa tuodaan esille, että isä on aiemmin kertonut Safiyalle olevansa töissä Espanjassa, vaikka olikin vankilassa. Mitä arvelette, miksi hän teki niin? Pohtikaa yhdessä, onko hyvä, että vanhemmat kertovat lapsilleen myös vaikeista asioista vai olisiko parempi jättää näistä kertomatta. Mitkä asiat ovat mielestänne sellaisia, että perheessä olisi hyvä olla kaikkien kanssa suorapuheisia ja rehellisiä?
 • Tareqista tulee Safiyalle toinen isähahmo. Millaisia asioita Safiya tekee yhdessä Tareqin kanssa? Pohtikaa yhdessä, kuka voi toimia isähahmona, ja minkälaista vastuuta isähahmona toimiminen tuo mukanaan. Miten esimerkiksi Tareq huolehtii siitä, että Safiya voi hyvin ja tällä on hyvä olla?

Tunteet solmussa

 • Joskus vanhempien suhteet menevät pahasti solmuun, ja lapsi saattaa kokea, että hänen tulee asettua jommankumman vanhemman puolelle. Vanhemmat saattavat myös puhua toisistaan negatiivisella tavalla. Pohtikaa yhdessä, mitä lapsi voi sanoa tai toimia tilanteessa, missä toinen vanhempi puhuu toisesta vanhemmasta ikävällä tavalla ja tämä tuntuu pahalta. Elokuvassa Safiya kertoo äitinsä puhuvan ikävällä tavalla hänen biologisesta isästään. Miten esimerkiksi Safiya voisi ottaa asian puheeksi äitinsä kanssa?
 • Elokuvassa käy ilmi, että on asioita, joita Safiyan helpompi käsitellä ystävänsä kuin äitinsä kanssa. Mitä arvelette, miksi Safiyan on joskus helpompi jutella ystävälleen kuin äidilleen? Pohtikaa yhdessä, keiden kanssa voi luottamuksellisesti puhua asioista, joiden puheeksi ottaminen perheen sisällä voi olla vaikeaa.
 • Elokuvan lopussa unikohtauksessa Safiya vertaa isäsuhdettaan rikkoutuneeseen vaasiin. Mitä hän tällä tarkoittaa? Unessa myös isällä on jotain sanottavaa Safiyalle, mutta hän ei sano sitä ääneen. Mitä Safiya olisi toivonut isänsä sanovan hänelle?

Dokumenttielokuva

Safiyan elokuva on lyhytdokumenttielokuva, jossa pääosassa esiintyy 11-vuotias Safiya. Safiyan lisäksi elokuvassa tutustutaan hänen perheeseensä, äitiin, isään ja sisaruksiin. Elokuvassa kuullaan Safiyan sanoin, miten muuttunut perhetilanne on vaikuttanut hänen elämäänsä.

 • Mitä ajatuksia ja tunteita elokuva herätti sinussa? Mikä oli elokuvan kivoin tai jännittävin hetki? Oliko elokuvassa surullisia hetkiä?
 • Elokuvassa lapset ovat asettuneet esittämään perheen aikuisten rooleja, uudelleen eläytyen Safiyan muistoihin ja kokemuksiin. Mitä arvelette, miksi elokuvantekijä on valinnut tällaisen kerrontatavan? Oliko elokuvaa helppo seurata tai tarinaa helppo ymmärtää?
 • Mitä arvelet, miksi elokuvantekijä halusi tehdä elokuvan Safiyasta? Mitä elokuvalla halutaan kertoa katsojille?
 • Mistä aiheesta tai kenestä tekisit itse dokumenttielokuvan?

Opetusmateriaalin tehtävät: Väestöliitto & DOKKINO

VINKKI!

Herättikö elokuva ajatuksia, haluatko jutella jonkun kanssa niistä lisää?

Väestöliiton Poikien Puhelin on palvelu, joka tarjoaa pojille ja nuorille miehille tietoa ja tukea elämän erilaisissa tilanteissa. Soita arkisin klo 13–18 numeroon 0800 94884. Chat on avoinna ma–to klo 13–18 ja pe klo 13–15 osoitteessa poikienpuhelin.fi. Palvelu on maksuton.

Ilmaista keskusteluapua saat myös mm. Lasten ja nuorten puhelimesta (Mannerheimin Lastensuojeluliitto). Lisätietoja: https://www.nuortennetti.fi/.