Kuvassa tyttö kiikaroi käsillään taivaalle.

AIKIDDO

Aiko on innokas somettaja, ja eräänä päivänä hän päättää lähteä tutkimusmatkalla ja tutustua kotikaupunkinsa muihin nuoriin somettajiin. Matkan aikana Aiko kohtaa niin taidokkaita laulajia kuin skeittaajia mutta myös ihan tavallisia ikäisiään erilaisissa elämäntilanteissa. Kaikkia yhdistää sosiaalisen median tuoma yhteisöllisyys ja näkyvyys sekä uudet ystävyydet.

Tehtävä 1: “Voimauttava some”- itseilmaisu

Tehtäväohje:

Opettaja jakaa oppilaat pieniin 2-3 hengen porinaryhmiin. Ryhmätilanteissa tulee ottaa huomioon, ettei ryhmämuodostuksessa synny syrjäyttäviä kokemuksia. Kannattaa käyttää kekseliäitä tapoja muodostaa erilaisia ryhmiä. Opettaja antaa ryhmille kysymyksen kerrallaan keskusteltavaksi. Sopiva aika jokaiselle kysymykselle on noin 3-5 minuuttia.

Kysymyksiä pienryhmille:

  • Millaisia erilaisia itseilmaisun tapoja elokuvassa nähtiin?
  • Miten elokuvassa käytettiin kännyköitä? Miten henkilöt käyttivät niitä ja miten niitä toisaalta käytettiin elokuvan kerronnassa?
  • Miten sinä käytät puhelinta ja sosiaalista mediaa? Mikä tuo sinulle hyvää mieltä puhelimen käytössä? Käytätkö sinä puhelinta itseilmaisuun?
  • Yksi elokuvan henkilöistä kertoi, että hän soittaa rumpuja aina kun hän on vihainen. Rumpujen soittaminen on hänelle toimiva keino hallita vaikeaa tunnetta. Mitä rakentavia keinoja teillä on ikävien tunteiden kanssa pärjäämiseen? Jakakaa tunteiden käsittely vinkkejä toisillenne.
  • Millaisia yhteisöjä sosiaalisessa mediassa voi muodostua? Kuulutko itse johonkin someyhteisöön? Mikä sen merkitys on sinulle? Entä millaisia henkilöitä ja yhteisöjä elokuvassa oli?

Kaikissa somepalveluissa on ikärajat. Esimerkiksi suosituimmissa somevideopalveluissa, kuten TikTokissa ja YouTubessa, ikäraja on 13. Monet nuoremmatkin lapset käyttävät palvelua kuitenkin. Ryhmässä olisi tärkeää keskustella ikärajojen merkityksestä ja miksi ikärajoja on. Lasten huoltajien tulee olla tietoisia siitä, missä palveluissa lapset viettävät aikaa.

Tehtävä 2: Tehdään oma talent-video!

Muistelkaa millaisia talentteja elokuvassa nähtiin. Millaisia videoita Aiko heistä teki? Tehkää omat talent-videonne!

Tehtäväohje:

Suunnittele ensin, mitä taitoa haluat esitellä videolla ja miten se käytännössä tapahtuu. Missä tilassa kuvaat, mitäs välineitä tarvitset jne. (Vinkki: kuvaaminen onnistuu hyvin kännykkäkameralla, mutta se kannattaa kiinnittää kännykälle tarkoitetulle kamerajalustalle. Vaihtoehtoisesti voitte tehdä tehtävän pareittain, jolloin voitte kuvata toisianne.)

Tee suunnitelma paperille esim. ranskalaisin viivoin tai halutessasi tarkemman kuvakäsikirjoituksen avulla. Kuvasuunnitelma voi olla kirjoitettu tai piirretty – tai molempia. Jätä kuitenkin tilaa improvisoinnille ja havainnoille kuvaustilanteessa. Mieti myös haluatko käyttää musiikkia ja/tai tehosteääni vai tallennatko äänen kuvan kanssa samaan aikaan.

Kun olet kuvannut tarvitsemasi materiaalin, siirrä se editointisovellukseen (esim. iMovie-sovellukseen, Clipchampiin, Screencastify Editoriin tai muuhun sopivaan editointiohjelmaan). Lyhennä otoksia, muokkaa järjestystä ja yhdistele kuvaa, tekstiä ja ääntä haluamallasi tavalla. Kiinnitä huomiota rytmiin sekä kuvan ja äänen suhteeseen. Hyvä mitta videolle muutama minuutti. Videon voi tehdä myös ilman editointia kuvaamalla sellaisenaan suoraan kameralle. Esitelkää lopuksi videonne toisillenne.

VINKKI!

iMovieen ja muihin editointiohjelmiin löytyy paljon tutoriaaleja esim. YouTubesta. Selaimessa toimii mm ilmainen Clipchamp tai Screencastify editori, joihin pääset Google tai Office tunnuksilla. Videot voidaan koota yhteisesti Padlet-seinälle, jakaa opettajan Driveen tai koota yhteen Flip-alustalle. Flip toimii Google- ja Office-tunnuksilla ja siellä pääset myös katsomaan toisten osallistujien Talent-videoita suljetussa ja opettajan luomassa turvallisessa ympäristössä.

On tärkeää, että kaikilla oppilailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua mediatekemiseen ja sen vuoksi omien laitteiden käyttöä tulee harkita tarkasti. Parasta olisi käyttää yhteisesti koulun laitteita. Opettaja ei myöskään voi edellyttää minkään sovellusten lataamista oppilaiden omiin puhelimiin ilman huoltajien suostumusta.

https://clipchamp.com/en/
https://www.screencastify.com/products/video-editor
https://info.flip.com/

Tehtävä 3: Dokumenttielokuvan keinot

Aikiddo on lyhytdokumenttielokuva, jossa seurataan päähenkilöä Aikoa ja hänen matkaansa kotikaupungissaan, jonka aikana hän tapaa muita ikäisiään lapsia.

Tehtäväohje:

Opettaja jakaa oppilaat esimerkiksi neljän hengen ryhmiin. Ryhmätilanteissa tulee ottaa huomioon, ettei ryhmämuodostuksessa synny syrjäyttäviä kokemuksia. Kannattaa käyttää kekseliäitä tapoja muodostaa erilaisia ryhmiä.
Kerätkää yhteiselle, vähintään A3-kokoiselle paperille, miellekartta tai yhteiset muistiinpanot dokumenttielokuvan ominaisuuksista. Opettaja antaa ohjeita miellekartan tekemiseen yksi ohje kerrallaan. Oppilaat kirjoittavat mieleen tulevat asiat paperille yhdessä. Jokaiseen kysymykseen vastaamiseen kuuluu noin 5-10 minuuttia.

Kysymyksiä:

  • Millaisia elokuvallisia keinoja dokumentissa käytettiin? Esim. millaisia kuvakulmia ja kameran liikkeitä?
  • Ketkä olivat elokuvan henkilöitä ja miten heitä kuvattiin?
  • Millaisia värejä elokuvassa oli? Miten värimaailma vaikutti elokuvan tunnelmaan? Entä musiikki?
  • Lopputekstien aikana nähtiin dokumentin tekemisestä lyhyitä pätkiä, joissa nähtiin myös kuvausryhmää ja kuvauskalustoa. Millaista kuvauskalustoa ja kuinka paljon ihmisiä luulet tällaisen lyhytdokumentin tekoon tarvittavan?

Keskustelkaa vielä yhteisesti lopuksi:

Vaikka dokumenttielokuva kuvaa todellisia tapahtumia ja todellisia ihmisiä, on sekin aina tekijänsä näkemys ja tulkinta todellisuudesta. Dokumenttielokuvallakin on käsikirjoitus, jossa on jokin valittu näkökulma. Mistä huomasi, että elokuva on käsikirjoitettu? Miten sen huomasi esimerkiksi paikasta toiseen siirtymisissä? Elokuvassa nähtiin toistuvasti ilmapallo, millä tavalla se liittyi elokuvan tarinan eteenpäin viemiseen?

Oppimateriaalin on tuottanut ja toteuttanut Mediakasvatusseura ja Koulukino.