Lapsia istumassa ympyrässä ruohikolla, etualalla kaksi tyttöä

HUOM! SIVUILLA ESILLÄ VUODEN 2022 OPETUSMATERIAALIT. UUDET MATERIAALIT PÄIVITTYVÄT SIVUILLE TAMMIKUUSSA 2023

YAREN JA AURINKO

Elokuvassa seurataan suruleirille osallistuvaa Yarenia. Yaren on menettänyt äitinsä neljä vuotta aiemmin. Leirillä Yarenilla on mahdollisuus käydä tapahtunutta läpi yhdessä ikätovereiden kanssa, ja pohtia omia tuntemuksiaan.

Katso täältä Mieli ry:n videotervehdys vuoden DOKKINO-teemaan Musta tuntuu liittyen!

Tunnemittari

 • Tunteilla on taipumusta tulla ja mennä ja palata taas uudelleen. Yksikään tunne ei jää loppuelämäksi päälle. Elokuvassa osaa leiriläisistä ärsytti se, että jotkut näkivät heidät vain surullisina lapsina eikä ihan tavallisina lapsina, jotka ajoittain surevat.
  Tehtävän aluksi opettaja heijastaa ryhmälle Tunteiden vuoristoradan näkyviin. Tutustukaa vuoristoradan eri tunteisiin. Tämän jälkeen pohtikaa yhdessä, millaisia erilaisia tunteita elokuvasta huomasitte, entä miltä elokuvan katsominen itsestä tuntui.
  Tehtävän lopuksi tutkitaan esiin nousseita tunteita. Mitä huomioita teitte? Nousiko jokin tunne erityisesti esille?
  Vinkki: Jos vuoristoradan kuvan heijastaa valkotaululle, oppilaat voivat käydä merkkaamassa omat huomionsa/tuntemuksensa tussilla kuvan tunnesanojen viereen.

Kaksi tunnetta yhtä aikaa

 • Elokuvan suruleirillä keskusteltiin siitä, miten joskus voi kokea surua ja iloa yhtä aikaa.
  Pohtikaa yhdessä, onko teillä kokemusta siitä, että kokee kahta tunnetta yhtä aikaa (esimerkiksi kiintymystä ja heltymystä kissan- tai koiranpentua katsellessa tai vihaa ja surua kännykän hajotessa).
  Pohtikaa ja jakakaa kokemuksia parin kanssa tai pienryhmissä!

Jatka lauseita!

 • Leirillä nostettiin paperilappuja, joissa oli keskeneräinen lause, ja lausetta jatkettiin oman tunnekokemuksen pohjalta.
  Tehtävän aluksi opettaja jakaa kullekin oppilaalle kolme paperilappua, joihin oppilas saa kirjoittaa lauseenalun valitsemistaan Tunteiden vuoristoradan tunteista (esimerkiksi: Pidän siitä, kun… Tai Inhoan…).
  Jakaudutaan sitten pareiksi. Ensin lappujen kirjoittaja täydentää ääneen omat lauseensa ja antaa sitten laput parilleen täydennettäviksi. Tämän jälkeen laitetaan laput kiertoon seuraavalle parille. Jos jo läpikäyty lauseenalku osuu kohdalle, yritetään keksiä samasta aiheesta uusi tunnetta herättävä asia.

Muistoveneet

 • Elokuvassa suruleirillä lapset askartelivat paperisia muistoveneitä, joihin he saivat kirjoittaa ikävöimänsä henkilön nimen. Veneiden sisälle laitettiin kynttilä ja veneet laskettiin kanavaan ajelehtimaan. Näin lapsille annettiin mahdollisuus käsitellä omaa surua ja menetystä.
  Tehtävän aluksi opettaja jakaa kullekin oppilaalle A3/A4-kokoinen paperin. Oppilas saa kirjoittaa tai piirtää paperin keskelle jonkun muiston, jonka haluaa ikuisesti muistaa. Taitellaan paperista vene niin, että oma muisto jää paperin sisälle. Valmiit veneet otetaan mukaan kotiin.
  Paperiveneen taitteluohjeen videon voi heijastaa näkyviin tai katsoa omalta laitteelta esimerkiksi täältä.

Tehtävät: Mieli ry