TANSSITUNTI

 • Elokuvassa Tika kertoo nauttivansa tanssimisesta, ja että tanssiminen antaa hänelle vapauden tunteen. Tika myös unelmoi tanssijan urasta. Minkälaisia unelmia sinulla itselläsi on? Ovatko omat unelmasi nopeasti saavutettavissa vai suuren työn takana? Voitte jatkaa tehtävää tekemällä unelmakartan, joko keräämällä kuvia lehdistä tai luomalla kartta verkkoon.
 • Tika kertoo haaveilevansa tanssijan ammatista. Minkälaisesta ammatista itse haaveilet? Miten helposti kyseinen ammatti on saavutettavissa? Voitte jatkaa tehtävää keräämällä tietoja omasta haaveammatista, ja esittelemällä ne lopuksi ryhmän kesken.
 • Tikan isoäiti on johtaja vammaisten keskuksessa, ja myös Tika viettää aikaa keskuksen lasten ja nuorten kanssa. Tunnetko sinä vammaisia, nuoria tai iäkkäämpiä ihmisiä? Miten olet tutustunut heihin? Autatko heitä Tikan lailla, vaikka esimerkiksi kodin askareissa, ruokaostoksilla tai harrastuksissa?
 • Pohtikaa ennen elokuvan katsomista, mität tiedätte vammaisista ihmisistä ja heidän oikeuksistaan entuudestaan. Tutustukaa sitten ennen elokuvan katsomista lasten oikeuksiin. Pohtikaa elokuvan aikana, nouseeko lasten oikeuksissa sellaisia oikeuksia, jotka eivät päde elokuvan vammaisten lasten tai nuorten kohdalla.
 • Pohtikaa elokuvan jälkeen, minkä oikeuksien toteutuminen saattaa olla hankalampaa vammaisille kuin ei-vammaisille ihmisille. Kirjatkaa pohdintoja ylös; voitte myös nostaa esille esimerkkejä elokuvasta. Keskustelkaa tämän jälkeen pohdinnoista pienryhmissä tai koko ryhmän kesken.
 • Pohtikaa, miten ei-vammaisten ja vammaisten ihmisten välistä kohtaamista voisi parantaa, esimerkiksi lasten oikeuksien kautta. Miten voisitte huomioida vammaiset arkipäivässä, esimerkiksi ruokakaupassa asioidessa tai omassa koulussanne?
 • Elokuvassa tanssia harjoitteleva Nika turhautuu Tikan ohjeisiin, ja sanoo, että askeleiden opettelu on liian vaikeaa. Oletko itse ollut tilanteessa, missä olet turhautunut, esimerkiksi jokin opeteltava asia on tuntunut liian vaikealta? Miten tilanne lopulta selvisi? Miten neuvoisit esimerkiksi ystävää vastaavanlaisessa tilanteessa?
 • Jatkakaa edellistä tehtävää pohtimalla, mitä hyvää haasteissa on. Olisiko elämä kivempaa, jos kaikki olisi helppoa ja helposti saavutettavissa? Mitä haasteista voi oppia, tai mitä hyvää esimerkiksi mokaamisessa voi olla? Voitte myös järjestää asiasta väittelyn, missä toinen puoli on haasteiden puolesta, toinen niitä vastaan.
 • Haastavasta tilanteesta huolimatta Tika ei lannistu tai anna periksi, ja Tikan ystävät ja perhe tukevat häntä. Keitä sinulla on tukemassa elämän haasteissa, tai keiden puoleen voit kääntyä tarvittaessa? Tuleeko sinulle mieleen hetkeä, jolloin toisen tuki on ollut korvaamaton?
 • Pohtikaa yhdessä hyvinvoinnin merkitystä omassa elämässä. Voitte koostaa yhdessä esimerkiksi hyvinvointikartan, mihin kokoatte vinkkejä ja asoita, jotka saavat teidät voimaan hyvin. Pohtikaa myös, mikä vinkki sopii mihinkin hetkeen, esimerkiksi jos arkipäivisin koulutehtävät tuntuvat liian raskailta tai viikonloppuisin ei jaksaisi tehdä mitään.

Tehtävät: Pelastakaa lapset & DOKKINO

#DOKKINO – JATKA TEHTÄVIÄ DOKKINON INSTASSA!

 • Jaa unelma- tai hyvinvointikarttasi somessa, ja inspiroi muita unelmien ja hyvinvoinnin tavoittelemisessa! #yhdessäeteenpäin #unelmat