LINTUPOIKA

  • Elokuvassa Reshat kertoo asuvansa öljylähteiden ja -kenttien läheisyydessä. Minkälaisella alueella asut itse? Mitä kaikkea asuinalueellasi voi tehdä, esimerkiksi harrastaa? Onko asuinalueellasi pääsyä luontoon? Jos saisit rakentaa tai tuoda asuinalueelle jotain, mitä se olisi? Olisiko se esimerkiksi leikkipuisto tai jalkapallokenttä, tai vaikkapa telttakylä tai huvipuisto? Voit myös miettiä unelmiesi asuinaluetta. Voitte toteuttaa tehtävän piirtämällä tai maalaamalla. Esitelkää tuotokset lopuksi ryhmälle.
  • Reshat haaveilee lintujenhoitajan ammatista, ja se on suosittu ammatti alueen miesten keskuudessa. Minkälaisesta ammatista itse haaveilet? Onko kyseessä käytännönläheinen ammatti kuten Reshatilla? Miten helposti kyseinen ammatti on saavutettavissa? Voitte jatkaa tehtävää keräämällä tietoja omasta haaveammatista, ja esittelemällä ne lopuksi ryhmän kesken.
  • Elokuvassa Reshat ihailee lintuja ja haluaa kohdella niitä hyvin. Jos saisit valita, minkä eläimen itse valitsisit huolehdittavaksi ja miten hoitaisit tätä? Minkälaista huolenpitoa vaatii esimerkiksi kissa, koira tai hamsteri, vai vaikkapa karhu tai kirahvi? Etsikää tehtävää varten tietoa eläimistä, niiden asuinalueista ja ruokatottumuksista. Voitte lopuksi käydä tehtävän läpi ryhmän kesken.
  • Pohtikaa ennen elokuvan katsomista, mitä tiedätte lasten oikeuksista entuudestaan. Tutustukaa sitten ennen elokuvan katsomista lasten oikeuksiin. Pohtikaa elokuvan aikana, mitkä oikeudet toteutuvat elokuvassa (esim. lasten oikeuksien kohta 7: oikeus nimeen, kohta 13: oikeus esittää mielipiteitä). Pohtikaa myös, mitä oikeuksia ei ole näkyvästi esillä mutta joiden voi ehkä olettaa toteutuvan.
  • Pohtikaa yhdessä, mitkä lasten oikeuksista voivat olla vaikeasti toteutettavissa Suomessa (esim. kohta 19: oikeus elää ilman väkivaltaa; koulukiusaaminen kuuluu tähän mukaan). Pohtikaa yhdessä myös sitä, kenen tai minkä tahon tehtävä on huolehtia siitä, että lasten oikeudet toteutuvat, ja kenen tai minkä tahon puoleen voi kääntyä, jos huomaa oikeuksia loukatun.
  • Elokuvassa kerrotaan Reshatin isän menehtyneen, mitä Reshat suree kovasti. Muistele, milloin olet itse viimeksi ollut surullinen, ja mikä auttoi suruun. Pohtikaa sitten ryhmän kesken, onko suru hyvä vai huono asia, milloin saa ja pitää surra. Pohtikaa sitten keinoja surun selättämiseen, ja miten esimerkiksi ystävää voisi auttaa surun kohdatessa.
  • Pohtikaa yhdessä, minkälaisista aineksista muodostuu hyvä elämä. Tarkoittaako hyvä elämä esimerkiksi sitä, että on iso talo ja paljon rahaa, vai kenties sitä, että on onnellinen, oli asuinpaikka mikä tahansa. Pohtikaa myös perheen, ystävien ja esimerkiksi harrastusten merkitystä hyvän elämän määritelmässä.

Tehtävät: Pelastakaa lapset & DOKKINO