BERTHA JA WOLFRAM

 • Elokuvan alussa seurataan Berthaa oppitunnilla. Miten Bertha seuraa oppituntia, minkälaisia apuvälineitä hänellä on käytettävissään? Oletko joskus itse tarvinnut apua tai apuvälineitä oppitunnin seuraamiseen? Entä oletko joskus auttanut luokkakaveria oppitunnin asioissa?
 • Elokuvassa Bertha toteaa toivovansa, ettei häntä nähtäisi ”tyttönä, joka ei näe kunnolla” tai ”tyttönä, jolla on diabetes”. Mitä ajatuksia ja tunteita Berthan toteamus herättää sinussa? Oletko joskus itse ollut tilanteessa, missä olet pelännyt leimautuvasi? Pohdi, miten voisit auttaa esimerkiksi Berthaa vastaavassa tilanteessa.
 • Mitä elokuvassa kerrotaan Berthan sairaudesta, Wolframin syndroomasta? Minkälaisia oireita sairaus aiheuttaa, miten sairautta parannetaan? Miten Bertha suhtautuu omaan tilaansa ja tilanteeseensa?
 • Pohtikaa ennen elokuvan katsomista, mität tiedätte vammaisista ihmisistä ja heidän oikeuksistaan entuudestaan. Tutustukaa sitten ennen elokuvan katsomista lasten oikeuksiin. Pohtikaa elokuvan aikana, nouseeko lasten oikeuksissa esille sellaisia oikeuksia, jotka eivät päde Berthan kohdalla.
 • Pohtikaa elokuvan jälkeen, minkä oikeuksien toteutuminen saattaa olla hankalampaa vammaisille kuin ei-vammaisille ihmisille. Kirjatkaa pohdintoja ylös; voitte myös nostaa esille esimerkkejä elokuvasta. Keskustelkaa tämän jälkeen pohdinnoista pienryhmissä tai koko ryhmän kesken.
 • Pohtikaa, miten ei-vammaisten ja vammaisten ihmisten välistä kohtaamista voisi parantaa, esimerkiksi lasten oikeuksien kautta. Miten voisitte huomioida vammaiset arkipäivässä, esimerkiksi ruokakaupassa asioidessa tai omassa koulussanne?
 • Elokuvassa Bertha käsittelee sairauttaan taiteen kautta. Bertha kertoo, että maalatessa hän tuntee itsensä vapaaksi eikä hän silloin ajattele sairauttaan. Milloin sinä tunnet itsesi vapaaksi? Totetutuuko se esimerkiksi harrastuksen kautta, tai ihan vain kavereiden seurassa oleillessa? Pohdi, miltä tuntuisi, jos tämä mahdollisuus kiellettäisiin sinulta.
 • Elokuvassa Bertha kertoo, että he tekevät joskus koko ryhmän kanssa tehtäviä niin, että silmät ovat peitettynä. Näin muut oppilaat saavat tuntua siihen, miltä tuntuu nähdä huonosti tai olla sokea. Toteuttakaa vastaavasti tehtävä oman ryhmän kanssa! Voitte peittää esimerkiksi silmät tai korvat, ja kokeilla, miltä tuntuu piirtää, maalata, sitoa kengännauhat tai tehdä voileipä ilman näköaistia, tai seurata oppituntia, elokuvaa tai käydä kävelyllä ilman kuuloaistia. Purkakaa lopuksi tehtävä yhdessä ryhmän kesken, ja keskustelkaa tehtävän herättämistä ajatuksista ja tunteista.
 • Haastavasta tilanteesta huolimatta Bertha ei ole lannistunut, ja ystävät, perhe ja lähipiiri tukevat häntä elämässä. Keitä sinulla on tukemassa elämän haasteissa, tai keiden puoleen voit kääntyä tarvittaessa? Tuleeko sinulle mieleen hetkeä, jolloin toisen tuki on ollut korvaamaton?
 • Pohtikaa yhdessä hyvinvoinnin merkitystä omassa elämässä. Voitte koostaa yhdessä esimerkiksi hyvinvointikartan, mihin kokoatte vinkkejä ja asoita, jotka saavat teidät voimaan hyvin. Pohtikaa myös, mikä vinkki sopii mihinkin hetkeen, esimerkiksi jos arkipäivisin koulutehtävät tuntuvat liian raskailta tai viikonloppuisin ei jaksa tehdä mitään.

Tehtävät: Pelastakaa lapset & DOKKINO

#DOKKINO – JATKA TEHTÄVIÄ DOKKINON INSTASSA!

 • Jaa unelma- tai hyvinvointikarttasi somessa, ja inspiroi muita unelmien ja hyvinvoinnin tavoittelemisessa! #yhdessäeteenpäin #unelmat
 • Elokuvassa esitetään animaatiojaksoja, jotka kuvastavat Berthan kokemia pelkoja ja haasteita. Piirrä oma versiosi animaatioista; kuva, joka kuvastaa oman elämäsi haasteita tai vaikkapa unelmia. Kuva voi esimerkiksi olla abstrakti värimaailma, haasteita kuvastava peto tai toiveikas maisema. Jaa kuvasi somessa #dokkino #elämänhaasteet #unelmat #yhdessäeteenpäin