Kuvassa poika kuvan etualalla makaamassa pohtivaisena sängyllä

DOKKINO-TEEMA 2023: UPEAN OMANLAINEN

Erilaisuuden kokemukset ovat osa elämää oli kyseessä sitten kasvuun ja kehitykseen, itsenäistymiseen tai vammaisuuteen liittyvät kokemukset. On tärkeää kokea itsensä hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on mutta matka hyväksymiseen voi joskus olla pitkä ja suuren työn takana. Onnistunutta matkaa siivittää ennen kaikkea tukeva ja rakastava lähipiiri. Oma identiteetti muodostuu kasvun ja kehityksen myötä ja muokkautuu pitkälle aikuisuuteen saakka, ympäristöä peilaten, ja aikuisenakin voi ajautua pohtimaan itselle merkityksellisiä asioita. Kun on löytänyt paikkansa maailmassa, on helppo tarttua unelmiin ja olla onnellinen, ja toteuttaa itseään parhaimmalla tavalla.

Vuoden 2023 teema Upean omanlainen käsittelee identiteettiä laajalla kulmalla aina oman äänen löytämisestä moninaisuuden kautta vammaisuuteen. Teemojen osalta elokuvien kautta sivutaan lisäksi suvaitsevaisuutta, yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta sekä sosiaalisen median vaikutusta ja roolia nuorten elämässä. Vuoden 2023 ohjelmiston elokuvat antavat äänen lapsille ja nuorille, jotka rohkeasti kohtaavat elämän omana itsenään esteistä, ennakkoluuloista tai vammasta huolimatta. Elokuvat lähestyvät identiteettiä koskevia kysymyksiä helposti ymmärrettävästi ja sympaattisesti mutta paikoin myös rehellisen suoraan. Elokuvat tarjoavat nuorille katsojille vaikuttavia roolimalleja ja koskettavia tarinoita, ja muistuttavat siitä, että jokaisella on oikeus omannäköiseen elämään ja tulevaisuuteen.

Alakoulusarjan elokuvissa kurkistetaan sosiaalisen median maailmaan sekä pohditaan erilaisuutta. Aikiddo ja #kiusaamistarina avaavat sosiaalisen median hyviä ja huonoja puolia kekseliään osuvasti, koskettavasti ja suoraan, Safiyan elokuvan myötä tutustutaan uusioperheeseen ja Surffari-Charlie vie sympaattiselle matkalle kohtaamaan erilaisuutta surffiaaltojen äärelle.

Yläkoulusarjan elokuvissa pohditaan aikuisuutta ja itsenäistymistä sekä kohdataan erilaisuutta niin vammaisuuden kuin sukupuoli-identiteetin kautta. Kesähetket tutustuttaa veljeksiin, joiden yhdessä vietetyt hetket alkavat väistyä kasvun ja itsenäistymisen myötä, Bgirl Badli vie vauhdikkaalla ja intohimoisella breakdancella kohti unelmia, TicToc herättelee pohtimaan erilaisuutta ja yhdenvertaisuutta, ja Everyman ravistelee luovasti käsityksiä sukupuolirooleista sekä herättelee pohtimaan sukupuoli-identiteetin määritelmää.

DOKKINO-elokuvat toimivat puhuttelevien teemojen ohella hyvänä empatiakasvatuksena, antaen nuorille tilaa asettua toisen asemaan ja pohtia hyvän elämän lähtökohtia. Elokuvat ja niihin liittyvät opetusmateriaalitehtävät rohkaisevat lapsia ja nuoria ilmaisemaan oman mielipiteensä sekä tarttumaan toimeen itselle tärkeiden asioiden puolesta.

Kuva alakoulusarjan elokuvasta Surffari-Charlie (Pia Strømme, 2020)