DOKKINO-teema 2021: Yhdessä eteenpäin

Muutokset kuuluvat osaksi elämää ja jokainen suhtautuu muutoksiin omalla tavallaan. On kyse sitten muutoksesta lähiympäristössä kuten henkilökohtaisessa elämässä tai ystäväpiirissä, tai suuremmassa yhteisössä kuten kotikaupungissa tai maailman tilassa, saattaa muutos aiheuttaa huolta mutta myös opettaa sopeutumaan uudenlaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin. Harva on koskaan yksin omassa tilanteessaan, ja yleensä yhdessä koettu muutos tai purettu murhe auttaa elämässä eteenpäin. Muutos voikin lopulta kasvattaa itseä ihmisenä, ja tulevaisuuden haasteet näyttää synkän ensisilmäyksen jälkeen voitettavilta.

Vuoden 2021 teema Yhdessä eteenpäin tarjoaa esimerkkejä erilaisista elämäntilanteista ja muutoksen hetkistä, joista lapset ja nuoret selviävät eteenpäin yhdessä toimimalla. Yhteisön tuki, oli kyse sitten perheestä, ystävistä tai harrastusporukasta, on avainasemassa, kun elämä yllättää tai mutkistaa matkaa. Teeman myötä nuoret voivat huomata, että elämän haasteet koskettavat meitä kaikkia, ja ympäristöstä riippumatta kaikilla on oikeus saada apua ja tukea. Avun tai tuen saaminen voi taas viedä askeleen lähemmäksi oman unelman toteutumista.

Tulevaisuuden puolesta näyttää esimerkillisesti, miten nuoret voivat vaikuttaa asioihin paremman tulevaisuuden puolesta. Tanssitunnilla opitaan kunnioittamaan muita erilaisuuteen katsomatta, ja Lintupoika kiikaroi vielä toteutumattomien unelmien perään. Joskus unelmat voivat olla tuntemattoman esteen takana.

Aïcha avaa tarinan yksilöllisyydestä ja rohkeudesta taistella omien oikeuksien puolesta. Joskus elämän haasteet kohdataan Kehässä, jolloin kaikki osaaminen laitetaan koetukselle yhdellä hetkellä, tai tanssilattialla, jolloin suurin vastustaja löytyy peiliin katsomalla. Joskus elämä heittää kuperkeikkaa, ja omalle elämälleen joutuu kenties etsimään kokonaan uuden suunnan.

Elokuvat toimivat hyvänä empatiakasvatuksena, antaen nuorille tilaa asettua toisen asemaan ja pohtia hyvän elämän lähtökohtia. Elokuvat ja niihin liittyvät opetusmateriaalitehtävät rohkaisevat lapsia ja nuoria ilmaisemaan oman mielipiteensä sekä tarttumaan toimeen itselle tärkeiden asioiden puolesta.

Kuva yläkoulusarjan elokuvasta Aïcha